Slamavgift settes ned fra 1. juli

Slamavgift settes ned fra 1. juli

Flere kommuner har de siste årene overlatt ansvaret for innsamling av slam til Innherred Renovasjon. Det økte samarbeidet betyr penger spart og dermed mulighet til å gi kundene lavere avgifter. Den årlige avgiften for tømming av septiktanker blir derfor satt ned med 12 % fra 1. juli 2016.

Les mer

Har du svartelistede arter i hageavfallet?

Har du svartelistede arter i hageavfallet?

Skal du kvitte deg med f.eks. Hagelupiner, Kjempebjørnekjeks eller Tromsøpalme? Da må du ikke kaste det i naturen, men levere det til oss som restavfall (ikke hagavfall). Hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold.

Les mer

Forsinkelser på tømming av returpunkt

Forsinkelser på tømming av returpunkt

Vi har for tiden noen utfordringer med tømmingen av våre returpunkt for glass- og metallemballasje. Innsamlingsbilen ligger etter skjema og det fylles derfor opp i mange av containerne. Dette beklager vi sterkt, og jobber nå for fullt for å ta igjen etterslepet. Vi henstiller til å ikke legge igjen mer avfall på returpunktene før containerne er tømt.

Les mer

Fjerning av returpunkt for hytterenovasjon

Fjerning av returpunkt for hytterenovasjon

Som følge av problemene med gjentatt forsøpling og dumping av avfall ved returpunktet i Viktilsmarka på Frosta, har vi nå besluttet å legge ned returpunktet. Containerne fjernes derfor torsdag 9.6. Vi beklager dette.

Les mer