SMS-varsling fra Innherred Renovasjon

SMS-varsling fra Innherred Renovasjon

Innherred Renovasjon benytter seg av varslingssystemet Varsling24 for å varsle våre abonnenter via SMS og talemelding ved viktige hendelser som f.eks. endringer av tømmedager. Systemet gjør oppslag i nummeropplysningen 1881 og i tillegg i kommunens eiendomsregister (matrikkel). En forutsetning for å bli varslet er at dine telefoner er registrert i 1881 på den adressen der du bor.

Les mer

Innherred Renovasjon tar over renovasjonsordningen i Tydal

Innherred Renovasjon tar over renovasjonsordningen i Tydal

Tydal kommune har nå overlatt ansvaret for all innsamling av avfall til Innherred Renovasjon, og intensjonen er å bli en av IRs eierkommuner innen 2017. IR har det siste halvåret jobbet sammen med Tydal kommune om en gradvis overgang, og fra august 2015 skal alle husholdninger i Tydal ha samme system som resten av IRs abonnenter.

Les mer

Gebyrøkning for hytterenovasjon

Gebyrøkning for hytterenovasjon

Etter siste utsendelse av faktura for hytterenovasjon har vi fått en del henvendelser fra hytteeiere som ber om forklaring på økningen i gebyret. Økningen skyldes manglende justering for økte avfallsmengder de siste årene, samt utjevning av store prisforskjeller mellom kommunene.

Les mer

Stor innsats under Strandryddedagen

Stor innsats under Strandryddedagen

9. mai var det Strandryddedagen, en nasjonal dugnad der flere tusen frivillige rydder sine lokale strender fritt for søppel. 2. trinn ved Lånke skole meldte seg på, og stilte med 70 barn og like mange voksne for å rydde Hellstranda i Stjørdal. I løpet av 2 timer fjernet de 300 kg søppel fra stranda! Strålende innsats fra flinke miljøvernere!

Les mer