Vi kaster miljøgifter rett i søpla


De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Lyspærer, malingsspann, batterier, mobiltelefoner, ledningter, pader og tpoder – alle inneholder de miljøfarlige stoffer og skal sorteres. Likevel er det mange av oss som ikke sorterer riktig. I 2014 pågår det en nasjonal kampanje for å spre kunnskap om miljøfarlig avfall.

Kampanjen Miljøgifter angår oss alle har som mål å spre kunnskap og entusiasme om hva som er miljøfarlig avfall, og hvor man sorterer det riktig. Med reklamefilm, mediesaker og stunts skal kampanjen spres over hele landet. Innherred Renovasjon vil delta med egne lokale aktiviteter.

Har du sett filmen? Her er den:

Mange produkter du bruker i hverdagen inneholder miljøfarlige stoffer. Det kan være elektriske togbaner og hylende brannbiler, spraybokser med såkalt ”verktøy på boks”, hårspray, lyspærer eller batterier. Mange er nok ikke klar over at disse produktene har miljøfarlige stoffer i seg og skal sorteres ut av restavfallet.

Leverer du inn farlig avfall og elektronikk på våre gjenbrukstorg, sørger Innherred Renovasjon for forsvarlig behandling. Alle butikker som selger elektriske og elektroniske produkter tar også i mot dette gratis. Bruk tilbudet og hjelp oss å få miljøgiftene vekk fra naturen!