SMS-varsling fra Innherred Renovasjon

LogoVarsling24Innherred Renovasjon har i lengre tid benyttet seg av varslingssystemet Varsling24 for å varsle våre abonnenter med med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendelser som f.eks. endringer av tømmedager. 

Systemet gjør oppslag i nummeropplysningen 1881 og i tillegg i kommunens eiendomsregister (matrikkel). En forutsetning for å bli varslet er at dine telefoner er registrert i 1881 på den adressen der du bor. Vi oppfordrer derfor alle våre abonnenter til å kvalitetsikre dette. På varslemeg.no finner du link til endringsskjema i 1881 og du kan også legge inn ekstra telefonnummer samt sjekke om du har blitt varslet tidligere.

Ved de fleste varslinger vil SMS gå til alle telefonnummer som er registrert på adressen. Har du f.eks. barn som har flyttet ut men ikke endret adresse vil også de sannsynligvis få beskjed, selv om de ikke lenger bor på adressen.

SMS vil komme fra avsender «IRenovasjon», og talemeldinger med anrop fra telefonnummer 53000985. Talemelding gjøres av en automatisert tekst-til-tale-generator.

Vi har registrert at ved noen varslinger er treffprosenten litt for lav. Dette er spesielt ved varsling av eiendommer som ikke har gateadresse. I de tilfeller der vi ser at vi når for få, forsøker vi å varsle på andre måter.

Flere kommuner benytter seg også av Varsling24, blant annet Verdal, Levanger, Selbu, Tydal og Malvik. Er man korrekt oppført i 1881 øker dermed også sjansen for at viktige beskjeder om vannavstengning o.l. fra kommunen når deg, i tillegg til varslene fra Innherred Renovasjon.

telefonikon varsling24Hjelp oss å nå deg med vår informasjon! Gå inn på varslemeg.no og registrer korrekte opplysninger på din adresse!