Enveiskjøring mot Stjørdal gjenbrukstorg

Stjørdal kommune melder om at Industrivegen blir enveiskjørt fra 1. april 2016 pga graving av avløpsrør. Industrivegen er vegen fra Havnegata og inn mot industriområdet, der blant annet gjenbrukstorget ligger. Innkjøring til industriområdet blir fra Havnegata og utkjøring på nordsiden retning Kvislabakken. Les mer på Stjørdal kommunes nettsider.

Kart Sutterø2

Industrivegen blir enveiskjørt fra 1.4. Innkjøring fra Havnegata og utkjøring mot Kvislabakken. Stjørdal gjenbrukstorg ligger i Sutterøygata 22.

Foto: Google maps og Stjørdal kommune.