Nye ruter og tømmedager fra 1. oktober

I høst endrer vi litt på våre renovasjonsruter. 1. oktober tar en ny transportør over en del av rutene, og det fører med seg noen omgjøringer som innebærer at mange abonnenter får nye tømmedager.

Dette gjelder i hovedsak abonnenter med ordinære dunker, ikke borettslag og sameier m.m. med nedgravde og bunntømte fellescontainere.

Ny tømmeplan

For mange vil tømmeplanen endres litt. Vi sender ut et brev til alle abonnenter der ny tømmeplan for resten av 2016 er lagt inn. Det kan bety at den gamle tømmeplanen din ikke lenger er gyldig. Ikke alle får endringer, men alle får tilsendt brevet.

Hvis du bruker appen vår IR tømmeplan har du kanskje allerede lagt merke til at tømmeplanen din ser litt annerledes ut fra oktober? Du kan sjekke dine nye tømmedager i appen eller på din personlige tømmeplan her på web.

Alle får nå tømming av to dunker annenhver uke

De aller fleste abonnenter har i dag tømming av to dunker annenhver uke. Men noen abonnenter i Verdal samt alle i Tydal kommune har fortsatt tømming av én dunk i uka. Dette blir det nå slutt på. Vi går over til såkalte tokammerbiler som kan hente to typer avfall på samme bil. Det betyr at også alle verdalinger og tydalinger må huske å trille fram begge dunkene på tømmedag, men til gjengjeld kun annehver uke. Tømmefrekvensen blir den samme som før – matavfall hver 2. uke, restavfall og papp/papir og plast hver 4. uke.

Forskyvninger av tømmefrekvens og tilbud om ekstra levering

Noen steder vil tømmefrekvensen forskyves i overgangen mellom gamle og nye ruter. Det kan bli noe lengre eller også kortere opphold mellom siste tømming i september og første tømming i oktober.

Blir det lenge mellom tømmingene i overgangen, er du velkommen til å sette fram en ekstra sekk avfall ved første aktuelle tømming etter overgangen.

Vi vil også holde alle våre gjenbrukstorg åpne lørdag 8. og 15. oktober kl 10:00-15:00. Her kan du levere alle typer avfall (unntatt matavfall) uten ekstra kostnad.

Hva skyldes endringen?

Med jevne mellomrom settes en del av våre ruter ut på offentlig anbud, og fra 1. oktober er det selskapet Retur AS som tar over noen av renovasjonsrutene. De skal på vegne av Innherred Renovasjon samle inn avfallet i kommunene Selbu, Malvik, Meråker, Leksvik, Inderøy og deler av Stjørdal og Tydal. Som abonnent skal du ikke merke noen forskjell på grunn av dette. Bilene er dekorert med IR sine logoer og de ansatte representerer IR. Tjenestetilbudet er likt uansett i hvilken IR-kommune du bor.

Som følge av dette byttet har vi omrokkert en del på rutene våre for å tilpasse dette best mulig til både biler og abonnenter. Dette fører til endringer i alle våre kommuner, ikke bare der ny transportør kjører.

I Levanger, Verdal og Frosta samt deler av Stjørdal er det Innherred Renovasjon som kjører rutene med egne biler.

Renovasjonsbil