Utfordringer med appen «IR Tømmeplan»

iPhone nyVi får fra tid til annen tilbakemeldinger fra våre kunder om en del problemer med appen vår «IR Tømmeplan». Dette er vi klar over og vi jobber med leverandøren av appen for at de skal få fikset dette. Problemene består stort sett i at appen ikke varsler om tømmedag selv om en har lagt inn det rett. Det gjelder i hovedsak brukere med Android-telefoner (Samsung, Sony, LG, HTC, Nexus o.l). En mulig årsak kan være et strømspareprogram som slike telefoner har, som optimalisere strømforbuket til apper som ikke har vært brukt på tre (3) dager. det kan føre til at varslinger deaktiveres.

Har du problemer med varsling, sjekk derfor om du har satt opp dette rett på din telefon og om strømspareprogram er på. Her finner du alt om appen vår. 

I tillegg ser vi at når kunder har fått endret renovasjonsrute og tømmedag, fortsetter appen å varsle på den gamle tømmedagen. Løsningen på dette skal være å avinstallere appen (slette den) og installere den på nytt.

Leverandøren jobber som nevnt med å forbedre appen slik at vi unngår slike problemer i framtiden. Vi beklager de ulempene som dette har medført for brukerne så langt. Vi setter pris på tilbakemeldinger om dette.

Vanlige feil/problemer:

Jeg får ikke varsling før tømmedag

Har du satt opp varsling i appen korrekt? Følg «oppskriften» på denne siden. Årsakene kan også ligge i selve telefonoppsettet. Sjekk innstillingene på din telefon og om det er strømspareprogram e.l. som kan hindre appen i å varsle. Les mer om dette nederst på samme side.

Er telefonoppsettet korrekt og du likevel ikke får varsling, er det noe feil i appen. Vi setter i så fall pris på å høre fra deg. Bruk gjerne skjemaet nederst i denne artikkelen.

Appen varsler feil tømmedag

Sjekk om tømmeplanen i appen er rett. Er det ikke samsvar mellom denne og varslingen, kan det være fordi du har endret renovasjonsrute den siste tiden (dette skal du ha fått beskjed om via brev eller e-post). For å få varsling og tømmeplan på rett kjøl igjen er løsningen å avinstallere hele appen og installere den på nytt.  Vår leverandør jobber med å forbedre dette i framtidige versjoner.

Jeg finner ikke min adresse når jeg søker

Appen er dessverre veldig sensitiv på stavemåte. Får du ikke treff, prøv med deler av adressen, f.eks. skriv bare “volla” om du bor i Vollavegen. Postnummerfeltet kan stå tomt. Du kan også søke med gårds- og bruksnummer. Eks: 1717.7. eller 105.10. Les mer her.

Der det er flere hus på samme gårds/bruksnr (f.eks. kårhus) kan tømmeplanen være knyttet til et annet hus enn det du bor i selv. Forsøk derfor å søke på alle gatenummer på eiendommen din, eller søk kun gatenavn og sjekk om noen av dine eiendommers nummer dukker opp i lista. Gi oss gjerne beskjed om du mener tømmeplanen er knyttet til «feil» hus.

Finner du likevel ikke din eiendom, kan det være feil i vårt kunderegister. Ta i så fall kontakt med oss, gjerne via skjemaet nederst i denne artikkelen.

Det mangler avfallstyper i tømmeplanen jeg får frem (matavfall, restavfall, papp/papir eller plast)

Samarbeider du med nabo om kun noen av dunkene dine? Da må du antakelig legge inn to adresser i appen din, da dunkene kan stå registrert på hver av adressene.

Jeg har minirest men det vises ikke i tømmeplanen

Minirest er restavfall som tømmes hver 8. uke. Det står derfor ikke «minirest» i tømmeplanen, men «Restavfall». Det skal da vises hver 8. uke i tømmeplanen.

Har du fortsatt problemer med å få appen til å fungere setter vi pris på en tilbakemelding her: