KUNNGJØRING

Vi vil gjerne høre dine innspill til ny renovasjonsforskrift!

Innherred Renovasjon IKS kunngjør, på vegne av eierkommunene Frosta, Inderøy, Leksvik, Levanger, Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal, Tydal og Verdal, igangsetting av arbeid med revidering av lokal renovasjonsforskrift, jf. Forvaltningslovens § 37.

Det som er nytt i revideringen av renovasjonsforskriften er at arbeidet også skjer i koordinert samarbeid med kommuner fra to andre avfallsselskap i Midt-Norge. Arbeidets målsetning er å utarbeide en fremtidsrettet renovasjonsforskrift som fremmer økt materialgjenvinning og individuell tilpasset kundeservice. Innen utgangen av 2017 forventes endelig utkast å være klart for kommunal sluttbehandling.

Lurer du på hva renovasjonsforskriften omhandler? Ta en titt på gjeldende renovasjonsforskrift i denne linken. Les mer.

Har du innspill til ny renovasjonsforskrift, eller ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende en henvendelse til Innherred Renovasjon IKS på [email protected].

Fristen for høringsuttalelser settes til 1.september 2017.

Les hele kunngjøringen her: PDF