Ny plassering av returpunkt for hytterenovasjon på Ekne

På grunn av gravearbeid ved lokalbutikken på Ekne i Levanger har vi flyttet de bunntømte containerne for hytterenovasjon til andre siden av butikken (samme side av veien). Det er anledning til å kjøre rundt butikken for å komme frem til containerne.