Frosta gjenbrukstorg: begrensede leveringsmuligheter i desember

Frosta gjenbrukstorg skal vi i gang med oppgraderingsarbeider i desember, bl.a. asfaltering. Dette gjør at vi må frigjøre litt plass.

Det blir derfor ikke bli mulig å levere følgende avfall i perioden 1.-22. desember:

  • trevirke
  • kvister og greiner
  • hageavfall
  • stein og jord

Siste mulighet for å levere denne type avfall er 27. november. Benytt gjerne våre gjenbrukstorg i andre kommuner for levering av dette i desember.

Andre avfallstyper tas i mot som vanlig i åpningstidene: mandag og fredag kl 12:00-19:00.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.Kvister og greiner Frosta