Vil du rydde strender i år?

Innherred Renovasjon vil også i 2019 bidra til renere strender. Vi fortsetter kampanjen «Hold Midt-Norge rent» sammen med 10 andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, der vi i fellesskap har søkt Miljødirektoratet om midler til å hente og behandle avfall fra kysten, vassdrag og elver. 

Det betyr at vi kan hente og ta i mot avfall fra strandryddeaksjoner gratis, og vi håper at mange frivillige ønsker å engasjere seg og arrangere ryddeaksjoner. Kampanjeperioden vår er i hovedsak 1. mai-ca 20. juni. Utenom denne perioden kan vi ikke garantere henting men vil gjøre vårt beste for å hjelpe. Leverer man selv avfallet på våre gjenvinningsstasjoner er det ikke noe problem utenom kampanjeperioden, men husk uansett å avtale det med oss:

Vil du rydde?

Uansett om du ønsker henting eller vil levere selv, så ber vi deg om å gjøre følgende:

Før aksjonen:

  • Registrer din aksjon i Ryddeportalen til Hold Norge rent, og knytt aksjonen din til Innherred Renovasjon når du registrerer den.
  • Kontakt oss på telefon 74 02 88 40 og avtal et sted der du skal sette avfallet, eller si fra hvis du har tenkt å levere det selv til oss.
  • Du kan hente gratis ryddesekker på alle våre gjenvinningsstasjoner

Etter aksjonen:

  • Sett sekkene på avtalt sted (eller lever dem selv på en gjenvinningsstasjon) og gi oss beskjed om at du er ferdig og hvor mye avfall det ble. Send oss gjerne et bilde av avfallet/sekkene.
  • Registrer også mengdene og andre resultater fra aksjonen i Ryddeportalen

Planlegger du å gjennomføre en større aksjon eller koordinere flere ryddelag kan det være mer hensiktsmessig å få tilkjørt en container. Kontakt oss i god tid før aksjonen så kan vi finne en god løsning.

Om Ryddeportalen

Vi ønsker at alle registrerer sin aksjon i Hold Norge Rents ryddeportal. Den er et godt verktøy for å få oversikt over planlagte og gjennomførte aksjoner. I ryddeportalen kan man også melde seg på andres aksjoner om man ikke vil opprette sin egen.

Ved registrering ønsker vi at du knytter aksjonen til Innherred Renovasjon. Slik får vi mer informasjon om hvilke aksjoner som er planlagt i vårt område og tilgang til viktig statistikk og kontaktinfo. OBS: Rydder du i andre kommuner enn Innherred Renovasjons kommuner, knytt aksjonen til det lokale renovasjonsselskapet.

Bilde av registreringsskjema fra Ryddeportalen

Ved registrering ønsker vi at dere knytter aksjonen til deres lokale renovasjonsselskap. Under «Knytt til organisasjon», velg Innherred Renovasjon fra rullegardinlista.

Ryddeportalen er en av Norges viktigste kilder til kunnskap om marin forsøpling, og registrering av funn bidrar til å øke informasjonsgrunnlaget i portalen.