Innherred Renovasjon og koronavirus

Innherred Renovasjon forholder seg til de nasjonale tiltakene i forbindelse med koronaviruset. Vi utfører en av samfunnets kritiske funksjoner som ikke må stoppe opp, og gjør det vi kan for å holde våre renovatører og operatører friske. Vi legger beredskapsplaner for hvordan vi skal opprettholde driften ved stort fravær hos ansatte.

Situasjonen er uforutsigbar og endringer kan oppstå raskt. Vi vil oppdatere status på vår hjemmeside og facebookside. Vi vil også forsøke å gi direkte beskjed til berørte via SMS ved forsinkelser

Pr 31. mars er følgende status:

  • Begge våre bruktbutikker er stengt! Vi har heller ikke kapasitet til å ta i mot varer til butikken. Om du ikke kan lagre det hjemme må det kastes på gjenvinningsstasjonen.
  • Avfallstømmingen går som normalt i henhold til tømmeplanen. Det kan oppstå forsinkelser på ruter, men vi skal forsøke å gi direkte beskjed hvis tømmedager forskyves. For å beskytte renovatørene, pass på at avfallet ditt ligger i beholderne og ikke på utsiden.
  • Tømming av slam/septiktanker går som normalt.
  • Gjenvinningsstasjonene er foreløpig åpne som normalt. Vi ber imidlertid publikum begrense sine besøk til det mest nødvendige.
  • Adminstrativt ansatte er på jobb eller har hjemmekontor. Ring, send e-post eller chat med oss i stedet for personlig oppmøte om du må kontakte oss. Du kan nok oppleve lenger responstid enn vanlig.

Nasjonale råd

Her er noen budskap fra avfallsbransjen nasjonalt som vi forholder oss til og som gjelder over hele landet: