Julepapir

Glanset julepapir kastes i restavfallet