Ny avfallstype hentes hjemme

Dunk for glass- og metallemballasjeI løpet av 2019 skal alle innbyggerne i Innherred Renovasjons kommuner* få en ny avfallsbeholder hjemme. I denne skal man kaste emballasje av glass og metall.  

Et vanlig abonnement med plastdunker består i dag av tre beholdere: matavfall, restavfall og papp/papir. Plastemballasje leveres i en plastsekk. Nå vil systemet utvides til 4 dunker pluss plastsekk.

Husstander som er knyttet til nedgravde containere vil også få tilbudet, men der jobbes det med en løsning der en av de eksisterende containerne deles i to. I andre fellesløsninger med containere som står på bakken vil det settes ut en ekstra container såfremt det er plass. Tilbudet til husstander med fellesløsninger vil komme etter at vanlige plastdunker er på plass, det vil si mot slutten av 2019 og i løpet av 2020. Nærmere informasjon sendes til berørte borettslag og sameier etter hvert.

Den nye ordningen er obligatorisk og kan ikke velges bort. Den vil ikke føre til økning av renovasjonsgebyret.

Utrulling i hele 2019 

Vi starter i mars 2019 og vil kjøre ut dunkene i de sørligste kommunene (Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Frosta) før sommerferien, før vi fortsetter med Verdal, Levanger og Inderøy høsten 2019.

STATUS UTKJØRING AV PLASTDUNKER, PR. 01.07.19:

  • Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal, Frosta og Meråker: ferdig
  • Levanger: oppstart september
  • Verdal: oppstart slutten av oktober
  • Inderøy: oppstart slutten av november

Status nedgravde og bunntømte containere:

  • Stjørdal og Malvik: oppstart september 2019
  • Levanger, Verdal, Inderøy: Oppstart ca februar 2020

*Indre Fosen/Leksvik: Ettersom Fosen Renovasjon tar over renovasjon i Leksvik fra 2020 kommer vi ikke til å dele ut slike dunker i Leksvik.

Kun emballasje

Symbol glass- og metallemballasje

I den nye beholderen skal det kastes emballasje av glass og metall, for eksempel syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer og –folie, flasker og bokser av glass og metall. Glass og metall som ikke er emballasje, som f.eks. porselen, drikkeglass, stekepanner eller redskaper av glass og metall, skal derimot ikke kastes i dunken. Disse reglene er de samme som på dagens returpunkter for glass- og metallemballasje. Les mer om sortering her.

FAKTA OM ORDNINGEN

  • Dunken som tas i bruk, har en liten luke på toppen. Selve hovedlokket vil være låst med en såkalt gravitasjonslås, som kun åpnes ved tømming.  
  • Dunken vil i tømmes hver 10. uke i første omgang. Første tømming skjer innen tre måneder etter utlevering. Du får en SMS før første tømming. 
  • De fleste vil få en dunk på 140 liter. Har du stor restavfallsdunk (360 liter eller større) fra før vil den nye dunken være 240 liter. Les mer om dunker og størrelser her. Vi har bestemt på forhånd hvilken størrelse du skal få, og ønsker ikke at den endres før du har brukt den en stund.
  • Dagens returpunkter for glass- og metallemballasje vil bli stående fram til alle har fått egen dunk og tømmefrekvensen er etablert. Men etter dette vil slike returpunkter fjernes. 

Mer om ordningen: