Ny avfallstype hentes hjemme

Dunk for glass- og metallemballasje

I løpet av 2019/2020 får alle innbyggerne i Innherred Renovasjons kommuner en ny avfallsbeholder hjemme. I denne skal man kaste emballasje av glass og metall.  

Den nye ordningen er obligatorisk og kan ikke velges bort. Den vil ikke føre til økning av renovasjonsgebyret.

Fram til alle har fått et tilbud hjemme kan glass- og metallemballasje også fortsatt leveres på returpunktene.

Et vanlig abonnement med plastdunker blir derfor nå 4 dunker pluss plastsekk for plastemballasje.

For husstander som er knyttet til nedgravde containere vil en av de eksisterende containerne deles i to slik at en slipper å grave ned en ekstra container. I andre fellesløsninger med containere som står på bakken vil det settes ut en ekstra container såfremt det er plass.

Tilbudet til husstander med fellesløsninger vil komme etter at vanlige plastdunker er på plass, det vil si høsten 2019 i Stjørdal og Malvik, og i løpet av 2020 i Levanger, Verdal og Inderøy.

Status pr 20.03.20:

Plastdunker:

Nedgravde og bunntømte containere:

  • Stjørdal og Malvik: under arbeid, fortsetter våren 2020
  • Levanger, Verdal, Inderøy: Oppstart ca mars/april 2020

Fakta om ordningen

Kun emballasje

Symbol glass- og metallemballasje

I den nye beholderen skal det kastes emballasje av glass og metall, for eksempel syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer og –folie, flasker og bokser av glass og metall. Glass og metall som ikke er emballasje, som f.eks. porselen, drikkeglass, stekepanner eller redskaper av glass og metall, skal derimot ikke kastes i dunken. Disse reglene er de samme som på dagens returpunkter for glass- og metallemballasje. Les mer om sortering her.

Tømmehyppighet

Dunken vil tømmes hver 10. uke. Erfaringer fra prøveprosjektet og fra andre steder i landet viser at dette er tilstrekkelig. OBS! Det kan ta opp til 5 måneder fra du får dunken til første tømming skjer, men etter dette vil tømmefrekvensen være hver 10. uke. Du får en SMS før første tømming, og da skal også videre tømmedatoer være på plass i tømmeplanen.

Tømmes med egen bil

Vi tømmer glass- og metallemballasje med en egen renovasjonsbil, så selv om du har tømming av alle dunker på samme dag, kommer vi ikke nødvendigvis samtidig. Om to av tre dunker er tømt, betyr det ikke at vi har glemt deg! La den tredje stå framme til den også er tømt.

Om dunken

Lokket på dunk for glass- og metallemballasje

Dunken som tas i bruk, har en liten luke på toppen. Selve hovedlokket vil være låst med en såkalt gravitasjonslås, som kun åpnes ved tømming.  

De fleste vil få en dunk på 140 liter. Har du stor restavfallsdunk (360 liter eller større) fra før vil den nye dunken være 240 liter. Les mer om dunker og størrelser her. Vi har bestemt på forhånd hvilken størrelse du skal få, og ønsker ikke at den endres før du har brukt den en stund.

Mer om ordningen: