Sortering hjemme

Kildesortering av husstandens avfall er ditt ansvar som abonnent. Dette gjør at vi kan samle inn og sende disse avfallstypene til gjenvinning. Manglende kildesortering kan utløse ekstra gebyr eller manglende henting av avfall.

Søkbar sorteringsguide finner du her.

Vil du vite mer om hva som skjer med avfallet, klikk her.

gronndunken

Restavfall
Restavfall er avfall som ikke kan gjenvinnes, f.eks bleier, leker, grillkull, aske og tilgriset emballasje. Dette avfallet sendes til forbrenning. Størrelsen på renovasjonsgebyret avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Jo mer restavfall din husholdning produserer, jo større renovasjonsgebyr. Årsaken er at restavfall til forbrenning er forurensende og kostbart.

bladunken

Papp, papir og kartong
I denne beholderen kaster du vanlig papir, aviser og reklame, pappesker/emballasjepapp, drikkekartonger og pizzaesker. Kastes løst, ikke innpakket i poser. Papiret leveres til materialgjenvinning. Bretter du drikkekartong til kubber kan du delta i Returkartonglotteriet.

Sekk for plastemballasje

Plastemballasje*
All plastemballasje, som plastflasker, plastkanner, plastfolie, plastposer, plastbegre og plastbokser o.l. legges i plastsekken som settes ved papirdunken på tømmedag (Husk å knyte igjen sekken!). Det beste er å kaste emballasjen rett i sekken, men det er også greit å ha det i poser først. NB! Plast som IKKE er emballasje er restavfall. Plasten sendes til materialgjenvinning og blir til nye plastprodukter.

* I borettslag med nedgravde og bunntømte containere kastes plast i bæreposer i containeren for papp/papir. Disse må knytes godt igjen. Se sorteringsguide.

brundunken

Matavfall
Hit skal matavfall som matrester, skall og skrell. Tørkepapir, servietter, brukte kaffefilter etc legges også her. Matavfall blir til biogass og gjødsel hos Ecopro. Bruk grønne plastposer (fås gratis fra IR) til matavfallet. Hageavfall og bleier skal IKKE i matavfallet.

Glass- og metallemballasje

De fleste husstander har nå en egen beholder for emballasje av glass og metall. Her kaster du blant annet syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer og –folie, flasker og bokser av glass og metall. Avfallet kastes løst, ikke i poser. Glass og metall som ikke er emballasje, som f.eks. porselen, drikkeglass, stekepanner eller redskaper av glass og metall, skal derimot ikke kastes i dunken. 

Les mer om sortering av glass- og metallemballasje her.

Husholdningsavfall som ikke hører hjemme i noen av dunkene ovenfor, finnes det returløsninger for på gjenvinningsstasjonen.

Sorteringsguide på plakat

Her kan du laste ned plakater med sorteringsguider på ulike språk som kan henges ved sorteringsdunkene til informasjon for alle brukerne.
Sorteringsguide – norsk
Sorteringsguide – engelsk
Sorteringsguide – litauisk
Sorteringsguide – polsk
Sorteringsguide – somalisk