Sortering hjemme

Kildesortering av husstandens avfall er ditt ansvar som abonnent. Dette gjør at vi kan samle inn og sende disse avfallstypene til gjenvinning. Manglende kildesortering kan utløse ekstra gebyr eller manglende henting av avfall. Les mer om gebyrer og ditt og vårt ansvar under våre tjenester for husholdninger.

Søkbar sorteringsguide finner du her.

Vil du vite mer om hva som skjer med avfallet, klikk her.

NYTT: I løpet av 2019 vil du også få en egen dunk for glass- og metallemballasje. Les mer her. 

gronndunkenrestavfallGrønndunken
I grønndunken kastes restavfall, det vil si avfall som ikke kan gjenvinnes. Dette avfallet sendes til forbrenning. Størrelsen på renovasjonsgebyret avhenger av størrelsen på grønndunken. Jo mer restavfall din husholdning produserer, jo større renovasjonsgebyr. Årsaken er at restavfall til forbrenning er forurensende og kostbart.

bladunkenBlådunkenpapppapirdrikkekartong
I den blå dunken kaster du vanlig papir, aviser og reklame, pappesker/emballasjepapp, drikkekartonger og pizzaesker. Kastes løst, ikke innpakket i poser. Papiret leveres til materialgjenvinning. Bretter du drikkekartong til kubber kan du delta i Returkartonglotteriet.

 

Plastsekk*plastemballasje
Sekk for plastemballasjeAll plastemballasje, som plastflasker, plastkanner, plastfolie, plastposer, plastbegre og plastbokser o.l. legges i plastsekken som settes ved blådunken på tømmedag (Husk å knyte igjen sekken!). Det beste er å kaste emballasjen rett i sekken, men bruker du poser så ikke knyt igjen disse. Det letter videre sortering og gjenvinning. NB! Plast som IKKE er emballasje er restavfall. Plasten sendes til materialgjenvinning og blir til nye plastprodukter.

 

brundunkenBrundunkenmatavfall
Brundunken er for matavfall. Tørkepapir, servietter, brukte kaffefilter etc legges også her. Matavfall blir til biogass og gjødsel hos Ecopro. Bruk grønne plastposer (fås gratis fra IR) til matavfallet. Hageavfall og bleier skal IKKE i brundunken.

 

* I borettslag med nedgravde og bunntømte containere kastes plast i bæreposer i containeren for papp/papir. Disse må knytes godt igjen. Se sorteringsguide.

Husholdningsavfall som ikke hører hjemme i noen av dunkene ovenfor, finnes det returløsninger for på gjenbrukstorget.

Sorteringsguide på plakatdunker web

Her kan du laste ned plakater med sorteringsguider på ulike språk som kan henges ved sorteringsdunkene til informasjon for alle brukerne.
Sorteringsguide – norsk plakat
Sorteringsguide – engelsk plakat
Sorteringsguide – litauisk plakat
Sorteringsguide – polsk plakat
Sorteringsguide – somalisk plakat
Sorteringsguide nedgravde containere
Sorteringsguide bunntømte containere