Sortering hjemme

Kildesortering av husstandens avfall er ditt ansvar som abonnent. Dette gjør at vi kan samle inn og sende disse avfallstypene til gjenvinning. Manglende kildesortering kan utløse ekstra gebyr eller manglende henting av avfall.

Søkbar sorteringsguide finner du her.

Vil du vite mer om hva som skjer med avfallet, klikk her.

NYTT: I løpet av 2019 vil du også få en egen beholder for glass- og metallemballasje. Les mer her. 

gronndunkenrestavfallRestavfall (grønn dunk)
Restavfall er avfall som ikke kan gjenvinnes, f.eks bleier, leker, grillkull, aske og tilgriset emballasje. Dette avfallet sendes til forbrenning. Størrelsen på renovasjonsgebyret avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Jo mer restavfall din husholdning produserer, jo større renovasjonsgebyr. Årsaken er at restavfall til forbrenning er forurensende og kostbart.

bladunkenPapp, papir og kartong (blå dunk)papppapirdrikkekartong
I den blå dunken kaster du vanlig papir, aviser og reklame, pappesker/emballasjepapp, drikkekartonger og pizzaesker. Kastes løst, ikke innpakket i poser. Papiret leveres til materialgjenvinning. Bretter du drikkekartong til kubber kan du delta i Returkartonglotteriet.

Plastsekk*plastemballasje
Sekk for plastemballasjeAll plastemballasje, som plastflasker, plastkanner, plastfolie, plastposer, plastbegre og plastbokser o.l. legges i plastsekken som settes ved blådunken på tømmedag (Husk å knyte igjen sekken!). Det beste er å kaste emballasjen rett i sekken, men det er også greit å ha det i poser først. NB! Plast som IKKE er emballasje er restavfall. Plasten sendes til materialgjenvinning og blir til nye plastprodukter.

brundunkenMatavfall (brun dunk)matavfall
Brun dunk er for matavfall som matrester, skall og skrell. Tørkepapir, servietter, brukte kaffefilter etc legges også her. Matavfall blir til biogass og gjødsel hos Ecopro. Bruk grønne plastposer (fås gratis fra IR) til matavfallet. Hageavfall og bleier skal IKKE i matavfallet.

* I borettslag med nedgravde og bunntømte containere kastes plast i bæreposer i containeren for papp/papir. Disse må knytes godt igjen. Se sorteringsguide.

Husholdningsavfall som ikke hører hjemme i noen av dunkene ovenfor, finnes det returløsninger for på gjenvinningsstasjonen.

Sorteringsguide på plakatdunker web

Her kan du laste ned plakater med sorteringsguider på ulike språk som kan henges ved sorteringsdunkene til informasjon for alle brukerne.
Sorteringsguide – norsk
Sorteringsguide – engelsk
Sorteringsguide – litauisk
Sorteringsguide – polsk
Sorteringsguide – somalisk