Avfallstaxi i Selbu (prøveprosjekt)

Varebil

Avfallstaxi er for deg som mangler bil, henger eller tid, og har større mengder avfall (ikke matavfall) som ikke får plass i den vanlige beholderen. Vi henter avfallet hjemme hos deg, og tar det med til miljøriktig behandling på nærmeste gjenvinningsstasjon.

Hvem kan bestille avfallstaxi?

Du som er innbygger eller hytteeier i Selbu kommune, og betaler renovasjonsgebyr til Innherred Renovasjon, kan bestille avfallstaxi for henting av avfall fra en privat husholdning/hytte. Bedrifter, private eller offentlige institusjoner, kommunen eller lag og foreninger kan ikke benytte dette tilbudet, og må i stedet henvende seg til andre private avfallsbedrifter.

Hva koster det?

Introduksjonspris: kr 250,- pr oppdrag (gjelder ut 2020)

Pris fra 1.1.2021: kr 400,- pr oppdrag.

Hva kan du sende med avfallstaxien?

Vi kan hente det meste av avfallet fra din husholdning, f.eks. møbler, hvitevarer, og større gjenstander som ikke får plass i beholderne hjemme. Noen unntak er det imidlertid, se vilkårene under:

Vilkår:

 • Avfallstaxi er kun for avfall fra private husholdninger og hytter i Selbu kommune, med renovasjonsabonnement hos Innherred Renovasjon
 • Avfallet må være sortert og plassert ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før henting
 • Maks 3 m3 pr ordre
 • Maxvekt pr enhet på 25 kg. Ved større gjenstander må kunde bistå med opplastning.
 • Følgende avfallstyper kan IKKE hentes av avfallstaxien:
  • Matavfall
  • Farlig avfall
  • Smittefarlig avfall
  • Radioaktivt/eksplosiver
  • Bygge- og rivningsavfall

Hvis avfallet ikke er tilstrekkelig sortert eller fraviker fra vilkårene kan det bli satt igjen av avfallstaxien.

Når kommer avfallstaxien?

Etter at du har meldt fra via bestillingsskjema, vil du motta en e-post fra kundesenteret med informasjon om hentedag. Det kan ta inntil 14 dager fra din ordre er registrert til avfallet blir hentet. I hovedsak vil avfallet hentes på mandager og onsdager.