Avfallsdeklarering

Elektronisk deklarering

Alt farlig avfall som leveres fra bedrifter og næringsdrivende skal være deklarert elektronisk på forhånd. Ved levering av farlig avfall som er deklarert må kunden medbringe en utskrift av deklarasjonen. Avfall som ikke er deklarert på forhånd vil bli avvist.

Deklareringen må gjøres elektronisk via avfallsdeklarering.no 

Slik kommer du i gang: Alle virksomheter som skal bruke avfallsdeklarering.no må utnevne en egen administrator. Administrator-rollen tildeles i Altinn. Det er daglig leder som må logge seg inn i Altinn og delegere rollen «Energi, miljø og klima» til den som er utpekt som virksomhetens administrator for avfallsdeklarering. Vedkommende kan deretter logge inn i  administrasjonsmodulen på avfallsdeklarering.no og opprette en bedriftsprofil og utnevne sluttbrukere. Det er sluttbruker som kan deklarere farlig avfall på www.avfallsdeklarering.no

Last ned faktaark her

Last ned veileder her

Hva er farlig avfall?