Avfallslevering for næringslivet

Vi tar i mot avfall fra næringskunder på følgende anlegg:

Mule behandlingsanlegg, LevangerMule behandlingsanlegg

I tilknytning til vår gjenvinningsstasjon på Mule i Levanger har vi et mottaks- og sorteringsanlegg for avfall fra næringsliv. Avfall leveres over vekt.

Åpningstider: mandag til fredag 07:30-15:00
Adresse: Åsaunvegen 5, 7609 Levanger

Skjørdalen avfallsdeponi, Verdal

Hjullaster deponiPå vårt deponi tok vi i 2016 i mot 22 000 tonn avfall fra næringslivet. De største mengdene er lett forurensede masser, jord, stein og betong.

Her finner du skjema for basiskarakterisering av avfall til deponi.

Innherred Renovasjons gjenvinningsstasjoner

Som bedrift eller næringsdrivende kan du levere mindre mengder og avfall som ligner på husholdningsavfall på våre gjenvinningsstasjoner. Hovedregelen for bedriftskunder er at bedrifter og alle næringsdrivende inklusive kommunale virksomheter skal betale for behandling og transport av alt avfall.

Det er ikke tillatt å tippe avfall fra lastebil eller traktor, det er heller ikke lov å levere avfall med lastebil og kran.

Ved levering av avfall skal IRs representant på gjenvinningsstasjonen kontaktes umiddelbart, før avlasting av avfallet. Våre gjenvinningsstasjoner er ikke utstyrt med vekter eller løfteutstyr for å losse avfall. Levert avfallsmengde blir derfor oppført som anslått volum (løs kubikkmeter m3) av IRs representant på gjenvinningsstasjonen. Mengden avfall som medbringes blir anslått etter beste skjønn og skal alltid avrundes oppover til nærmeste hele kubikkmeter.

Ved mottak av avfall skal IRs representant kunne utføre mottakskontroll. Bedriften må selv sortere avfallet, og følge anvisninger som blir gitt. Bedriften må tømme søppelsekker og sortere innholdet. Avfallet skal sorteres i henhold til gjeldene retningslinjer på gjenvinningsstasjonen.