Avfallslevering for næringslivet

Vi tar i mot avfall fra næringskunder på følgende anlegg:

Mule behandlingsanlegg, LevangerMule behandlingsanlegg

I tilknytning til vår gjenvinningsstasjon på Mule i Levanger har vi et mottaks- og sorteringsanlegg for avfall fra næringsliv. Avfall leveres over vekt.

Åpningstider: mandag til fredag 07:30-15:00
Adresse: Mulelia 79, Levanger

Skjørdalen avfallsdeponi, Verdal

Hjullaster deponiPå vårt deponi tok vi i 2016 i mot 22 000 tonn avfall fra næringslivet. De største mengdene er lett forurensede masser, jord, stein og betong.

Her finner du skjema for basiskarakterisering av avfall til deponi.

Innherred Renovasjons gjenbrukstorg

Som bedrift eller næringsdrivende kan du levere mindre mengder og avfall som ligner på husholdningsavfall på våre gjenbrukstorg. Hovedregelen for bedriftskunder er at bedrifter og alle næringsdrivende inklusive kommunale virksomheter skal betale for behandling og transport av alt avfall.

Det er ikke tillatt å tippe avfall fra lastebil eller traktor, det er heller ikke lov å levere avfall med lastebil og kran.

Ved levering av avfall skal IRs representant på gjenbrukstorget kontaktes umiddelbart, før avlasting av avfallet. Våre gjenbrukstorg er ikke utstyrt med vekter eller løfteutstyr for å losse avfall. Levert avfallsmengde blir derfor oppført som anslått volum (løs kubikkmeter m3) av IRs representant på gjenbrukstorget. Mengden avfall som medbringes blir anslått etter beste skjønn og skal alltid avrundes oppover til nærmeste hele kubikkmeter.

Ved mottak av avfall skal IRs representant kunne utføre mottakskontroll. Bedriften må selv sortere avfallet, og følge anvisninger som blir gitt. Bedriften må tømme søppelsekker og sortere innholdet. Avfallet skal sorteres i henhold til gjeldene retningslinjer på gjenvinningsstasjonen.

Priser for næringsavfall på gjenbrukstorg finner du her

Farlig avfall

Bedrifter og næringsdrivende kan levere inntil 1000 kg farlig avfall per år ved våre gjenbrukstorg. Det er kun mulig å levere farlig avfall som minner om det som vanligvis tas imot fra husholdningene. Det er heller ikke mulig å levere farlig avfall i større emballasje enn at de enkelt kan løftes og stables i pallekarmer og fat som finnes på gjenbrukstorget. Det betyr for eksempel at det ikke er anledning til å levere spillolje på hele fat, 200 l.

Farlig avfall skal helst levere i original emballasje eller være merket med innhold.

Fakturering av farlig avfall kan komme fra IRs underleverandører eller direkte fra IR avhengig av hvilken type farlig avfall som er levert. I noen tilfeller kan kunden mottak en faktura fra en underleverandør for behandling av avfallet og en faktura fra IR for tjenester utført ved levering.

Skal du levere større mengder farlig avfall eller i store beholdere er det ofte både billigere og tryggere å få det hentet av en avfallsaktør som er spesialisert på farlig avfall. Sjekk hvem som kan hente farlig avfall hos din bedrift på sortere.no/bedrift   

Elektronisk deklarering

Alt farlig avfall som leveres fra bedrifter og næringsdrivende skal deklareres elektronisk. Ved levering av farlig avfall som ikke er deklarert påløper et straffegebyr på 1000 kr.

Fra 1. mai 2016 kan bedrifter ikke lenger deklarere sitt farlige avfall på papirskjema. Etter denne datoen må all deklarering gjøres elektronisk på avfallsdeklarering.no.

Slik kommer du i gang: Alle virksomheter som skal bruke avfallsdeklarering.no må utnevne en egen administrator. Administrator-rollen tildeles i Altinn. Det er daglig leder som må logge seg inn i Altinn og delegere rollen «Energi, miljø og klima» til den som er utpekt som virksomhetens administrator for avfallsdeklarering. Vedkommende kan deretter logge inn i  administrasjonsmodulen på avfallsdeklarering.no og opprette en bedriftsprofil og utnevne sluttbrukere. Det er sluttbruker som kan deklarere farlig avfall på www.avfallsdeklarering.no

Hva er farlig avfall?