Avfallslevering for næringslivet

Vi tar i mot avfall fra næringskunder på følgende anlegg:

Mule behandlingsanlegg, LevangerMule behandlingsanlegg

I tilknytning til vår gjenvinningsstasjon på Mule i Levanger har vi et mottaks- og sorteringsanlegg for avfall fra næringsliv. Avfall leveres over vekt.

Åpningstider: mandag til fredag 07:30-15:00
Adresse: Åsaunvegen 5, 7609 Levanger

Skjørdalen avfallsdeponi, Verdal

Hjullaster deponi

På vårt deponi tok vi i 2016 i mot 22 000 tonn avfall fra næringslivet. De største mengdene er lett forurensede masser, jord, stein og betong.

Her finner du skjema for basiskarakterisering av avfall til deponi.

Innherred Renovasjons gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjonene er primært et tilbud til private husholdninger, og tjenesten er finansiert av renovasjonsgebyret. Alle bedrifter, næringsdrivende, kommunale virksomheter og andre som ikke betaler renovasjonsgebyr, må derfor betale pr gang hvis de vil levere avfall på en gjenvinningsstasjon.

Regler for levering av næringsavfall på gjenvinningsstasjoner

  • Som bedrift eller næringsdrivende kan du levere mindre mengder avfall (maks 3m3) og avfall som ligner på husholdningsavfall på våre gjenvinningsstasjoner
  • Du kan levere 3 m3 avfall pr. levering. Har du mer enn dette, er det ofte en enklere og billigere løsning å bestille en container eller opprette en henteavtale med en privat avfallsaktør.
  • Det er ikke tillatt å levere avfall med traktor, lastebil eller andre kjøretøy over 3,5 tonn.

Hva gjør du ved levering?

Kontakt betjeningen ved ankomst. Vi vil registrere deg, gjøre en mottakskontroll og anslå mengde avfall. På stasjonen på Mule i Levanger skal avfallet veies før innkjøring, om du kommer på dagtid.

Du må selv sortere avfallet, og kaste det i riktig container. Du må tømme søppelsekker og sortere innholdet. Våre gjenvinningsstasjoner er ikke utstyrt med løfteutstyr for å losse avfall.

Du får tilsendt faktura i etterkant av besøket. Med unntak av på Mule, der vi har vekt, blir avfallsmengde anslått etter beste skjønn og skal alltid avrundes oppover til nærmeste hele kubikkmeter.