Levering av farlig avfall fra næringslivet

farligavfallBedrifter og næringsdrivende kan levere inntil 1000 kg farlig avfall per år ved våre gjenbrukstorg. Det er kun mulig å levere farlig avfall som minner om det som vanligvis tas imot fra husholdningene. Det er heller ikke mulig å levere farlig avfall i større emballasje enn at de enkelt kan løftes og stables i pallekarmer og fat som finnes på gjenbrukstorget. Det betyr for eksempel at det ikke er anledning til å levere spillolje på hele fat, 200 l.

Farlig avfall skal helst leveres i original emballasje eller være merket med innhold.

Fakturering av farlig avfall kan komme fra IRs underleverandører eller direkte fra IR avhengig av hvilken type farlig avfall som er levert. I noen tilfeller kan kunden mottak en faktura fra en underleverandør for behandling av avfallet og en faktura fra IR for tjenester utført ved levering.

Skal du levere større mengder farlig avfall eller i store beholdere er det ofte både billigere og tryggere å få det hentet av en avfallsaktør som er spesialisert på farlig avfall.

Lokale aktører en kan henvende seg til for tilbud på henting og bistand til deklarering er f.eks.:

Børstad Transport AS, 74 83 40 00, [email protected]

Veglo miljøservice AS, 74 82 95 20, [email protected]

Se også flere på sortere.no/bedrift.

Elektronisk deklarering

Alt farlig avfall som leveres fra bedrifter og næringsdrivende skal deklareres elektronisk.