Priser for næringsavfall

Priser gjenbrukstorg - avfall fra næringsvirksomhet

Følgende priser gjelder f.o.m. 1.4. 2016
Type avfall
- innlevert og sortert
Pris pr m3
eks mva
Pris pr tonn eks mva
Restavfall (brennbart og ikke brennbart)500,00-
Rent trevirke/rivningsavfall 350,00-
Bildekk med felg (pr stk)150,00-
Papp/papir200,00-
Hageavfall 100,00-
Kvister og greiner350,00-
Impregnert trevirke, deklareres før innlevering750,00-
Gips til gjenvinning1000,00-
Asbestholdige produkter/Eternitt*-1500,00
PCB Vindu, deklareres ved innlevering **-1200,00
Klorparafinvindu, deklareres før innlevering-4800,00
Avfall til sortering (kun på Mule)-810,00
Farlig avfall, deklareres før innleveringFaktureres fra VegloFaktureres fra Veglo
EE-avfall/hvitevarerGratisGratis
Ren plastemballasje/folieGratisGratis
Rent metallGratisGratis
EPS (Isopor)GratisGratis

*Ved levering er det krav til innpakking  i to lag plast, lagt på pall, maks 50cm høyde og teipet godt igjen. Asbestholdige produkter/eternitt som ikke er pakket inn etter kravene vil bli avvist. Har du mye eternitt er det fint om du tar kontakt med gjenbrukstorget før du leverer. De fleste torg har dessverre ikke utstyr til å løfte av pall fra henger. Det er mulighet for å levere asbestholdige produkter/eternitt på vårt mottak i Skjørdalen, Verdal. Der har de utstyr for å løfte av pall fra henger.

** Er det sprekk i vinduet tilkommer kr 100,00 + mva pr rute

NB! Levering av større mengder avfall, kuldemøbler fra næringsvirksomhet etc må avtales på forhånd med Innherred Renovasjon.

Priser levering av avfall til Skjørdalen avfallsanlegg

Veiledende priser gjeldende fra 1.1.2014
Type avfall
- innlevert og sortert
Pris pr tonn
eks mva
Pris pr tonn
inkl mva
Restavfall til deponering <10 % TOC1445,001806,25
Restavfall til forbrenning (neddelt avfall)1445,001806,25
Gipsmaterialer (<5 %TOC-innblanding)714,00892,50
Sandblåsingssand1125,001406,25
Oljeholdig masse fra oljeutskillere (avvannet)910,001137,50
Asbestholdige produkter (eternitt)*900,001125,00
Ren jord, sand, stein, betong, leca mv250,00 312,50
Impregnert treverk /kreosotbehandlet treverk1550,001937,50
Aske, slagg, støv <5% TOC250,00312,50
Betong med armering650,00812,50

*Alle leveranser skal forhåndsvarsles til Innherred Renovasjon. Ved levering er det krav til innpakking  i to lag plast, lagt på pall, maks 50cm høyde og teipet godt igjen. Asbestholdige produkter/eternitt som ikke er pakket inn etter kravene vil bli avvist.