Nedgravde avfallsløsninger

Vår leverandør jobber for tiden med å overføre data på alle de nedgravde avfallsløsningene, over på en ny server. Dette blir gjort gradvis, og de regner med å være ferdige med denne overføringen i løpet av november/desember. Noen kan derfor oppleve noe ustabilitet med avfallscontainerne i denne perioden. Dersom noen opplever å ikke få åpnet containeren med nøkkelbrikken, forsøk å dra i innkastluken, eller prøv igjen litt senere. Vi beklager dette, og ta gjerne kontakt med oss dersom problemene vedvarer.