Påminnelse til alle våre abonnetner

Vi minner om viktigheten av å brøyte- og å strø, slik at våre renovatører kommer seg frem for å få tømt avfallsdunker.

Renovatørene gjør en kjempejobb med å få frem dunker der det ikke er brøytet, og noen vil nok oppleve at dunker ikke blir trillet tilbake der de ble hentet og vi ber om forståelse for dette.

Der det er nedgravde containere, er det viktig at snø blir fjernet fra platen slik at denne ikke faller ned i betongelementet.