Vedrørende utsendelse av tømmevarsel for slam i Tydal/Stugudal

Ved en feiltakelse har vi sendt ut to likelydende tømmevarsler på samme sonetømming i Tydal, et 02.10. og et 09.10.

Vi beklager denne feilsendingen som gjelder tømming av de samme tanker.