Tydal gjenvinningsstasjon (Berggårdsmyra)

  • 74 02 88 40

Åpningstider
Torsdag: 13:00-19:00

Åpningstider
Torsdag: 13:00-19:00 (stengt i uker med lørdagsåpent)
Første lørdag hver måned: 10:00-14:00

Åpningstider Tydal

OBS endrede åpningstider i forbindelse med høytider og helligdager. Se hovedoversikt her. 

 

Slik ser det ut på gjenvinningsstasjonen. Pakk smart – last opp bilen etter rekkefølgen på containerne!

Klikk på kartet for å laste ned utskriftsvennlig versjon.

Tydal gjenbrukstorg kart

 

Ubemannet del

Ved innkjøringen til gjenvinningsstasjonen er det et eget område som er tilgjengelig døgnet rundt. Dette er opprettet spesielt med tanke på hytteeiere som ønsker å levere kildesortert avfall, men fastboende er også velkommen til å bruke tilbudet.

På det ubemannede gjenbrukstorget kan en levere matavfall, restavfall, papp/papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje, småelektro og maling, lakk og lim. NB! Kun avfall som får plass i containerne. Andre avfallstyper, større gjenstander, næringsavfall fra bedrifter og landbruk må leveres i den bemannede åpningstiden.

Den ubemannende delen er kameraovervåket. Slik kan vi bedre følge opp behov for tømming og rydding, samt oppdage tilfeller av forsøpling og misbruk.