Tydal gjenvinningsstasjon (Berggårdsmyra)

  • 74 02 88 40

Åpningstider
Mandag: 12:00-19:00

OBS endrede åpningstider i forbindelse med høytider og helligdager. Se hovedoversikt her. 

På gjenbrukstorget kan du levere alle typer avfall i den bemannede åpningstiden (mandager 12-19). Levering av avfall er uten ekstra kostnad for private husholdninger og hytter/fritidsboliger, næringsdrivende kan levere mot betaling.

Slik ser det ut på gjenbrukstorget. Pakk smart – last opp bilen etter rekkefølgen på containerne!

Klikk på kartet for å laste ned utskriftsvennlig versjon.

Tydal gjenbrukstorg kart

 

Ubemannet del

Ved innkjøringen til gjenbrukstorget er det et eget område som er tilgjengelig døgnet rundt. Dette er opprettet spesielt med tanke på hytteeiere som ønsker å levere kildesortert avfall, men fastboende er også velkommen til å bruke tilbudet.tydal 1000 x 1400 samlet skilt

På det ubemannede gjenbrukstorget kan en levere matavfall, restavfall, papp/papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje, småelektro og maling, lakk og lim. NB! Kun avfall som får plass i containerne. Andre avfallstyper, større gjenstander, næringsavfall fra bedrifter og landbruk må leveres i den bemannede åpningstiden (mandager 12-19)

For å få tilgang til området må en ringe et spesielt nummer som står på porten. Ved oppringing åpner porten seg. Nummeret en ringer fra logges i systemet, så besøket vil kunne spores tilbake til eier av telefonnummeret.

Hvis det oppstår feil med porten kan en ringe vakttelefon i Tydal kommune. Nummer står på skiltet.

Det ubemannende gjenbrukstorget er kameraovervåket. Slik kan vi bedre følge opp behov for tømming og rydding, samt oppdage tilfeller av forsøpling og misbruk.