Hageavfall

Hageavfall er alt biologisk nedbrytbart avfall som oppstår i og rundt hagen. Dette kan for eksempel være gress/ugress, løv, hageplanter, greiner og kvist.

Slik gjør du det

Hageavfall kan leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade det biologiske mangfoldet hvis de kommer på avveie. Det er derfor forbudt å dumpe hageavfall i naturen.

Hageavfallet fra IRs gjenvinningsstasjoner skal bli til ny jord. Derfor er det viktig at ikke plast og andre forurensinger blir levert sammen med hageavfallet.

Hva med HAGA’ANFALL?

Vet du forskjellen på hageavfall og «haga’anfall?» Ikke?

Det bli itj’ jord tå haga’anfall!

Ja takk (hageavfall)

 • Gress
 • Ugress
 • Løv
 • Hageplanter
 • Kvister
 • Greiner
 • Stammer
 • Røtter (uten jord og stein)

Nei takk (haga’anfall)

 • Stein
 • Jord
 • Blomsterpotter
 • Plast
 • Hagemøbler
 • Metall
 • Svartelistede planter
 • Nedfallsfrukt

Hva gjør du med…

nedfallsfrukt?

Nedfallsfrukt kan sorteres i matavfallet når du plukker disse opp. Bruk matavfallsposer. Nedfallsfrukt som blir liggende kan tiltrekke seg skadedyr både hjemme og om det havner på gjenvinningsstasjonen sammen med hageavfallet.

fremmede arter (svartelistede planter)?

Fremmede arter kan leveres som brennbart restavfall på gjenvinningsstasjonen, ikke sammen med annet hageavfall. Pakk disse plantene godt inn i tette og gjennomsiktige plastsekker før levering slik at du unngår at frø fra plantene spres. Se oversikt over fremmede arter (tidligere ble fremmede arter omtalt som svartelistede planter).

Hva blir det til?

Alt organisk hageavfall fra IRs gjenvinningsstasjoner blir kvernet opp og komposteres til ny jord. Det er derfor viktig at ikke plast og andre forurensinger blir levert sammen med hageavfallet. I samarbeid med Felleskjøpet er vi igang med et pilotprosjekt for hagejord, mens mye også skal bli anleggsjord.

Gjennom riktig sortering av hageavfallet når du besøker gjenvinningsstasjonene bidrar du til et kretsløp der ressurser kan brukes på nytt.