Hva er farlig avfall?

oljekanner-jpgFarlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke skal spres og hope seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.

Eksempler på farlig avfall:

 • Rester av maling, beis, lakk, lim, sparkel, fugemasse, silikon, akryl.
 • Rengjøringsmidler som rester av møbelpolish, sølvpuss, Plumbo og avfettingsmiddel.
 • Plantevernmidler som insekts- og ugressmiddel.
 • Giftpreparater som rotte- og musegift, samt antiparasitt og soppdreper.
 • Alle oppladbare batterier, knappcellebatterier og bilbatterier.
 • Lysstoffrør og sparepærer.
 • Bilprodukter som kjøle-, frost- og spylervæske, bilpleieprodukter, olje, oljefilter, bensinfiltre.
 • Spraybokser med drivgass. For eksempel: hårspray, myggspray.
 • Asbest/eternitt
 • Gulvbelegg og – lister (inneholder ftalater)
 • Byggisopor og rørisolasjon uten asbest (inneholder bromerte flammehemmere)
 • Vinduer som inneholder farlige stoffer som klorparafiner og PCB i lim og tetningslister.

Elektriske produkter inneholder også miljøgifter, men leveres som EE-avfall.

Brannslukningsapparater og gassflasker

Brannslukningsapparat, gassflasker og andre trykksatte containere er farlig avfall og kan leveres gratis fra husholdningskunder på våre gjenbrukstorg.

Vinduer som inneholder farlig avfall

Hvis du har vinduer som kan inneholde PCB (produsert 1965-1975 av norske produsenter og 1965-1980 av utenlandske produsenter) eller klorparafiner (Produsert 1975– 1990 av vindumedpcbvindumedklorparafinernorske produsenter og 1980-1990 av utenlandske produsenter), skal disse tas hele ut av bygget og leveres som farlig avfall. Produksjonsdato står på avstandslisten mellom glassene på vinduet.
Nb! Er glasset i vinduet knust ber vi om at vinduet leves godt innpakket i beskyttende emballasje av hensyn til sikker håndtering.

Asbest og eternittasbest

Asbest håndteres som farlig avfall. Ved levering er det krav til innpakking i minimum to lag med tett plast (0,2 mm), lagt på pall i maks 50 cm høyde. Innpakket asbest må ikke være lengre enn pallengden. Alle skjøter skal være tapet med sterk tape som tåler lasting og videretransport (ikke maskeringstape). Vi tar ikke imot uemballert asbestholdig avfall.

Du kan levere inntil 1000 kg eternitt på våre gjenbrukstorg. (En pall med eternitplater veier ca 400 kg, 50 cm høyde) De fleste gjenbrukstorg har dessverre ikke utstyr til å løfte av pall fra henger. Større mengder (over 1000 kg) asbestholdige produkter/eternitt skal leveres på vårt mottak i Skjørdalen, Verdal. Der har de utstyr for å løfte av pall fra henger.

eternitt

Trevirke, impregnertimpregnerttrevirke

Impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall, og må leveres på gjenbrukstorget.

Oljetanker, nedgravde tanker

Oljetanker fra fyringsanlegg og lignende er farlig avfall og må renses av firma godkjent for tankrensing. Slike tanker kan ikke leveres til IR uten at det følger dokumentasjon på utført tankrens. Ta direkte kontakt med Børstad Transport AS eller Veglo miljøservice AS. Tanker med dokumentasjon på utført tankrens kan leveres ved vår sorteringsanlegg på Mule, i Levanger kommune.

Hva skjer med det farlig avfallet?

Når du leverer farlig avfall som maling, lim og lakk til et av IRs mottak, så sender vi det videre til trygg behandling hos godkjent anlegg. Noe farlig avfall som maling og lakk brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Der blir miljøgiftene uskadeliggjort under forbrenning med høy temperatur. Avfall som ikke kan gjenvinnes deponeres i godkjente deponier.