Innherred Renovasjon 30 år

Jubileumslogo IR 2015 fargeInnherred Renovasjon fyller i 2015 30 år. Vi ønsket å markere dette på en litt uvanlig måte. Derfor skal alle ansatte i disse dager ut på en fagtur.

Vi har i mange år hatt et samarbeid med renovasjonsselskapet i Herceg Novi i Monte Negro, Levanger kommunes vennskapsby. De har bygget opp et gjenbrukstorg etter modell fra Innherred Renovasjon, og har også overtatt et par renovasjonsbiler som ikke lenger er i bruk hos oss. Nå ønsker vi å inkludere våre ansatte mer i dette samarbeidet, og reiser derfor til Herceg Novi for å besøke vårt søsterselskap og utveksle erfaringer. Denne turen gjøres sammen med renovasjonsselskapene i Søndre Helgeland og Orkanger-området (SHMIL og HAMOS) som fyller 20 år i år og også har tette bånd til landene på Balkan.

Formålet med turen er å styrke samholdet med Herceg Novi, samarbeidet mellom renovasjonsselskapene i Midt-Norge og selvsagt internt mellom ansatte i Innherred Renovasjon. Vi vil vise våre ansatte at den jobben de gjør er viktig og at de har kollegaer i Europa som gjør det samme men under litt andre forutsetninger.

Gjenbrukstorget i Herceg Novi

Fra gjenbrukstorget i Herceg Novi

 

AmbulanseI forkant av turen har alle selskap jobbet med å skaffe til veie utstyr som er høyt ønsket av våre kollegaer og i kommunene vi besøker. HAMOS har levert renovasjonsbiler til sin vennskapsby Mostar, og har også trimmet inn penger til en ambulanse. Inspirert av HAMOS har ansatte i IR også trimmet i Sykle til jobben-aksjonen, der det første målet var å sammen tilbakelegge distansen Mule-Herceg Novi tur/retur på sykkel eller til fots. Dette greide vi med glans. Det neste målet var å trimme inn penger til en ambulanse til Herceg Novi. For hvert minutt som ble tilbakelagt mellom april og oktober  har IR bestemt å gi 50 øre til innkjøp av denne ambulansen, og i dag er den i sin helhet betalt av ansattes trim-minutter! Ambulansen har vi fått for en rimelig penge av Helse Midt-Norge, og Møller bil v/Christina Madsen har sørget for en service på den slik at den er klar til bruk.
Også SHMIL bidrar med en renovasjonsbil til sine vennskapskommuner i Serbia.

Turen varer fra torsdag kveld til søndag og det er ikke en ferietur. Vi er alle på jobb, men på en litt uvanlig måte. De tre jubilerende selskapene eire flere andre selskap sammen og en styrking av samholdet på tvers er derfor svært nyttig. Det er historisk at tre slike selskap feirer sine jubileum sammen.

Pressekontakt for Innherred Renovasjon under turen er Geir Tore Leira, og kan nås på tlf 950 77 358.