Differensiering av hytterenovasjonsgebyr

Differensiering av hytterenovasjonsgebyr

I disse dager sendes det ut faktura for renovasjon for hytter og fritidsboliger. Nytt i år er at gebyret differensieres ut fra størrelsen på hytta og avstand fra vei. Dette skal gjenspeile avfallsmengden den enkelte hytte produserer.

Les mer

Gebyrpåslag i Tydal

Gebyrpåslag i Tydal

Abonnenter i Tydal får et lite tillegg på renovasjonsgebyret i tre år framover for å dekke inn et underskudd fra 2015/16. Ettersom Tydal kommune da ikke var medlem av Innherred Renovasjon kan ikke underskuddet fordeles på alle deltakerkommuner.

Les mer

Ruteendringer og nye tømmedager

Ruteendringer og nye tømmedager

På grunn av endringer i våre renovasjonsruter får en del abonnenter i Inderøy og Leksvik nye tømmedager fra og med 11. juni. Vi sender ut brev og sms til de berørte, men sjekk gjerne din tømmeplan i app eller på web for å se om det gjelder deg. I august vil det også komme endringer i Malvik, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal.

Les mer

Bli med på årets strandryddeaksjon!

Bli med på årets strandryddeaksjon!

I år som i fjor samler renovasjonsselskapene i Midt-Norge kreftene for en felles strandryddeaksjon. Men vi trenger deres hjelp! Vi ser etter små og store hender over hele landsdelen som kan være med å rydde strendene våre. Få gratis sekker på gjenbrukstorget, og kontakt oss for avtale om henting.

Les mer

Renovasjon og helligdager i mai

Renovasjon og helligdager i mai

I mai er det noen helligdager som påvirker tilbudet vårt. Alle gjenbrukstorg har stengt 1., 10. og 17. mai. Avfallstømming som ordinært skulle skjedd disse dagene blir også flyttet til andre dager. Se din tømmeplan for detaljer.

Les mer

Glass- og metallemballasje i egen dunk

Glass- og metallemballasje i egen dunk

Innherred Renovasjon ønsker på sikt å tilby en egen dunk for glass- og metallemballasje hjemme ved boligen. Slik håper vi å få gjenvunnet mer glass- og metallemballasje og samtidig heve servicenivået. Men det er et stort prosjekt som vil ta tid å få på plass til alle våre 36 000 husstander.

Les mer

Åpningstider påska 2018

Åpningstider påska 2018

Her finner du åpningstider for anlegg, gjenbrukstorg og butikker påska 2018. Husk også at renovasjonsruter som faller på en helligdag blir kjørt andre dager i stedet. Sjekk din tømmeplan på web eller i appen «IR Tømmeplan».

Les mer

Nye returpunkter i Levanger snart klare

Nye returpunkter i Levanger snart klare

Før påske vil flere nye returpunkter for hytterenovasjon åpnes til bruk av hyttefolk øst for E6 i Levanger kommune. Berørte hytteabonnenter vil få brev i posten om hytterenovasjonsordningen, hvor returpunktene er plassert og hvilket avfall man kan legge i containerne ved returpunktene.

Les mer

Stort snønedfall skaper utfordringer

Mye snø i alle våre kommuner har de siste døgnet skapt utfordringer på mange fronter. Vi gjør vårt beste for å komme frem til dunker og containere, men det er områder veiene ikke er fremkommelige og vi får ikke tømt dunkene. I tillegg oppfordrer vi alle våre innbyggere om å måke frem dunker fra snøen […]

Les mer