Vi kaster miljøgifter rett i søpla

Vi kaster miljøgifter rett i søpla

De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Fortsatt er det mange av oss som ikke sorterer riktig. I hele 2014 pågår en nasjonal kampanje for å spre kunnskap om miljøfarlig avfall.

Les mer

Gebyrøkning for hytterenovasjon

Etter siste utsendelse av faktura for hytterenovasjon har vi fått en del henvendelser fra hytteeiere som ber om forklaring på økningen i gebyret. Økningen skyldes manglende justering for økte avfallsmengder de siste årene, samt utjevning av store prisforskjeller mellom kommunene.

Les mer