10 000 kroner til Ekne SFO

10 000 kroner til Ekne SFO

EKNE SFO ble nettopp trukket ut som vinner i Returkartonglotteriet, og kan feire en premie på 10 000 kroner. Lykkeloddet er laget av tomme drikkekartonger brettet av ansatte og elever.

Les mer

IR i ny drakt

IR i ny drakt

Den årvåkne bruker har sikkert lagt merke til at vi har fått nye nettsider. Vi håper disse sidene vil gjøre det enklere å finne informasjon om våre tjenester, om sortering og om selskapet vårt. Samtidig har vi også modernisert vår visuelle profil.

Les mer

Vi kaster miljøgifter rett i søpla

Vi kaster miljøgifter rett i søpla

De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Fortsatt er det mange av oss som ikke sorterer riktig. I hele 2014 pågår en nasjonal kampanje for å spre kunnskap om miljøfarlig avfall.

Les mer

Gebyrøkning for hytterenovasjon

Etter siste utsendelse av faktura for hytterenovasjon har vi fått en del henvendelser fra hytteeiere som ber om forklaring på økningen i gebyret. Økningen skyldes manglende justering for økte avfallsmengder de siste årene, samt utjevning av store prisforskjeller mellom kommunene.

Les mer