Nye rutiner i Levanger og Verdal

Nye rutiner i Levanger og Verdal

Fra og med uke 5 (26.1-1.2.) vil det bli en del endringer i renovasjonsrutene i Levanger og Verdal kommune. Ca 4000 abonnenter vil få nye tømmedager, og gå over fra tømming av én dunk hver uke til to dunker annenhver uke.

Les mer

Det er glatt – husk å strø

Det er glatt

Når det blir glatt på veiene, har våre renovatører en stri jobb. Vi minner derfor alle om å strø litt foran dunkene. Litt hjelp fra deg – stor hjelp for oss!

Les mer

10 000 kroner til Ekne SFO

10 000 kroner til Ekne SFO

EKNE SFO ble nettopp trukket ut som vinner i Returkartonglotteriet, og kan feire en premie på 10 000 kroner. Lykkeloddet er laget av tomme drikkekartonger brettet av ansatte og elever.

Les mer

IR i ny drakt

IR i ny drakt

Den årvåkne bruker har sikkert lagt merke til at vi har fått nye nettsider. Vi håper disse sidene vil gjøre det enklere å finne informasjon om våre tjenester, om sortering og om selskapet vårt. Samtidig har vi også modernisert vår visuelle profil.

Les mer

Vi kaster miljøgifter rett i søpla

Vi kaster miljøgifter rett i søpla

De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Fortsatt er det mange av oss som ikke sorterer riktig. I hele 2014 pågår en nasjonal kampanje for å spre kunnskap om miljøfarlig avfall.

Les mer

Gebyrøkning for hytterenovasjon

Etter siste utsendelse av faktura for hytterenovasjon har vi fått en del henvendelser fra hytteeiere som ber om forklaring på økningen i gebyret. Økningen skyldes manglende justering for økte avfallsmengder de siste årene, samt utjevning av store prisforskjeller mellom kommunene.

Les mer