Oppgradering av hytterenovasjon Inderøy

Oppgradering av hytterenovasjon Inderøy

Innherred Renovasjon gjennomfører for tiden en oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og fritidsboliger. Vi er nå i gang med Inderøy kommune, og det medfører avvikling av noen mindre returpunkt.

Les mer

Ny gjenvinningsstasjon Inderøy

Ny gjenvinningsstasjon Inderøy

Den nye gjenvinningsstasjonen på Utøy i Inderøy kommune er snart ferdigstilt, og vil åpne for avfallslevering 18. september. Samtidig legges de to gamle gjenbrukstorgene på Røra og Mosvik ned. Siste åpningsdag på Røra er 13. september, i Mosvik 12. september. 

Les mer

Ruteendringer og nye tømmedager fra 20.08.

Ruteendringer og nye tømmedager fra 20.08.

På grunn av endringer i våre renovasjonsruter får en del abonnenter i Malvik, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal nye tømmedager fra og med 20. august. Vi sender ut brev og sms til de berørte, men sjekk gjerne din tømmeplan i app eller på web for å se om det gjelder deg.

Les mer

Unni Storstad blir ny økonomisjef

Unni Storstad blir ny økonomisjef

Unni Storstad blir fra 1. november ny økonomisjef hos Innherred Renovasjon IKS. Storstad er i dag kommunalsjef for samfunnsutvikling i Levanger kommune. Hos Innherred Renovasjon overtar hun etter Stig Arild Myhre som skal over i pensjonistenes rekker.

Les mer

Inderøy: Returpunkt ved Sundsøya avviklet

Inderøy: Returpunkt ved Sundsøya avviklet

Returpunkt for hytterenovasjon samt glass- og metallemballasje ved Sundsøya på Inderøy er nå avviklet. Vi henviser hytteeiere til våre andre returpunkt i kommunen og jobber med å finne ny plassering for glass- og metallemballasjecontainere.

Les mer

Differensiering av hytterenovasjonsgebyr

Differensiering av hytterenovasjonsgebyr

I disse dager sendes det ut faktura for renovasjon for hytter og fritidsboliger. Nytt i år er at gebyret differensieres ut fra størrelsen på hytta og avstand fra vei. Dette skal gjenspeile avfallsmengden den enkelte hytte produserer.

Les mer

Gebyrpåslag i Tydal

Gebyrpåslag i Tydal

Abonnenter i Tydal får et lite tillegg på renovasjonsgebyret i tre år framover for å dekke inn et underskudd fra 2015/16. Ettersom Tydal kommune da ikke var medlem av Innherred Renovasjon kan ikke underskuddet fordeles på alle deltakerkommuner.

Les mer

Ruteendringer og nye tømmedager

Ruteendringer og nye tømmedager

På grunn av endringer i våre renovasjonsruter får en del abonnenter i Inderøy og Leksvik nye tømmedager fra og med 11. juni. Vi sender ut brev og sms til de berørte, men sjekk gjerne din tømmeplan i app eller på web for å se om det gjelder deg. I august vil det også komme endringer i Malvik, Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal.

Les mer

Bli med på årets strandryddeaksjon!

Bli med på årets strandryddeaksjon!

I år som i fjor samler renovasjonsselskapene i Midt-Norge kreftene for en felles strandryddeaksjon. Men vi trenger deres hjelp! Vi ser etter små og store hender over hele landsdelen som kan være med å rydde strendene våre. Få gratis sekker på gjenbrukstorget, og kontakt oss for avtale om henting.

Les mer

Glass- og metallemballasje i egen dunk

Glass- og metallemballasje i egen dunk

Innherred Renovasjon ønsker på sikt å tilby en egen dunk for glass- og metallemballasje hjemme ved boligen. Slik håper vi å få gjenvunnet mer glass- og metallemballasje og samtidig heve servicenivået. Men det er et stort prosjekt som vil ta tid å få på plass til alle våre 36 000 husstander.

Les mer