Komprimo – ny avfallsbøtte

Komprimo - avfallsbøtta som komprimerer

Innherred Renovasjon har et samarbeid med gründerbedriften Komprimo AS i Stjørdal. De har utviklet en søppelbøtte for innendørs bruk som komprimerer avfallet med opptil 70 % og dermed tar 3 ganger mer avfall enn andre søppelbøtter.

Denne avfallsbøtta er våren 2019 testet hos 500 husstander på en rute i Stjørdal. Erfaringene fra testperioden skal fortelle oss om dette er noe en bør satse på til alle abonnenter, og gi produsenten noen innspill til bruken av selve bøtta.

Spørreundersøkelse til deltakere

Etter prøveperioden ble det sendt ut et spørreskjema til deltakerne. Her kan du laste ned en oppsummering av svarene:

Informasjon til deltakerne

Her er informasjonen som er sendt til deltakerne i testeperioden:

Det er også sendt SMS og e-post til deltakerne, kontaktinfoen til disse hentes via Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi.

Vi ønsker å teste om er mulig å hente plastemballasje hver 8. uke i stedet for hver 4. uke. I testperioden vil derfor plastsekken kun hentes hver 8. uke hos husstandene i prøveprosjektet, på samme datoer som vi tømmer glass- og metallemballasje: 1. februar, 29. mars, 24. mai og 19. juli.

Etter 19. juli hentes plastsekken hver 4. uke som før og deltakerne kan velge om de vil fortsette å bruke avfallsbøtta eller ikke, men de beholder den uansett.

Avfallsbøtta er også tilgjengelig på det private markedet, og alle som ønsker å bruke den står selvsagt fritt til å kjøpe den inn selv! Den kan kjøpes i leverandørens nettbutikk eller i enkelte butikker, blant annet OBS.

Slik bruker du avfallsbøtta: 

Les mer om avfallsbøtta Frank og bruken hos Komprimo! Har du spørsmål om prøveprosjektet, kontakt Innherred Renovasjon.