Informasjon ved utdeling av «Frank»

Informasjon ved utdeling Frank, Komprimo