Spørreskjema Komprimo

Avfallsbøtte fra Komprimo, hender som komprimerer bøtta

Denne undersøkelsen er til deg/dere som har mottatt den komprimerende avfallsbøtta fra Komprimo gjennom testprosjektet til Innherred Renovasjon. Vi ønsker nå å finne ut om bøtta fungerte etter intensjonen og om den har blitt brukt.
Undersøkelsen tar ca 5 minutter å gjennomføre.

Det holder med ett svar pr husstand, men alle som ønsker kan sende svar. Legger du igjen postadresse til slutt sender vi ut ett Flaxlodd til hver husstand som har brukt bøtta og fullfører alle spørsmålene.

Frist for innsending av svar: 8. desember 2019

Tusen takk for at du deltar!