Tilbakemeldingsskjema Frosta

Frosta - melding om antall boenheter

Vi ønsker en bekreftelse fra abonnenter i Frosta kommune på hvor mange boenheter som finnes på eiendommen. Med boenhet menes bolig med ett eller flere rom og med separat inngang samt eget bad/wc og kjøkkendel.
  • * med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang samt eget bad/WC og kjøkkendel. Alle boenheter inkl. hovedbolig må regnes med.