Selskapet

Bedriftsprofil

Vår visjon: Itjnå e søppel!
Våre verdier: Åpen, effektiv og engasjert
Vår forretningside: Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser IR eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk. Vi skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå.

Vi tar miljø og kvalitetsikring på alvor: Innherred Renovasjon IKS er sertifisert etter ISO 14001 standarden. Et ISO 14001-sertifikat viser at Innherred Renovasjon sitt miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet du at du kan stole på at Innherred Renovasjon IKS aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

Eierskap

Innherred Renovasjon IKS  er et interkommunalt selskap som eies av 10 kommuner, hvor eierandelene regnes ut i fra kommunenes innbyggertall:

  • Selbu kommune (4,7% eierandel)
  • Tydal kommune (0,9 % eierandel)
  • Malvik kommune (14,7% eierandel)
  • Meråker kommune (3,0% eierandel)
  • Stjørdal kommune (24,2% eierandel)
  • Frosta kommune (2,9% eierandel)
  • Levanger kommune (21,6% eierandel)
  • Verdal kommune (16,6% eierandel)
  • Inderøy kommune ( 7,1% eierandel)
  • Leksvik kommune (4,1% eierandel)

Hovedkontoret til Innherred Renovasjon IKS finner du på Ørin industriområde på Verdal.

Innherred Renovasjon IKS er morselskapet i konsernet, og forvalter eierkommunenes ansvar for husholdningsrenovasjon. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning. Innherred Renovasjon IKS har et heleid datterselskap, Retura IR AS, som leverer avfallsløsninger for næringslivet og driver containerutleie. Innherred Renovasjon er i tillegg medeier i flere andre selskaper knyttet til avfallshåndtering.

eierforhold_org_kart_2015

Representantskapet

I Representantskapet sitter representanter fra alle deltagerkommunene. Kommuner under 4000 innbyggere har 1 representant; 4000 til 10 000 innbyggere 2 representanter og kommuner over 10 000 innbyggere har 3 representanter. Deltagerkommunene velger selv sine representanter. Til sammen er det 20 representanter hver med sin stemme. Representantskapet møtes to ganger i året.

Medlemmer i Representantskapet 2015-2019

Styret

Styret velges av representantskapet. Styret består av 7 medlemmer derav en valgt av og blant de ansatte. Styret møtes så ofte som det trengs, ca hver 6. uke.

Styret pr juni 2019 består av:

Leder: Per Kosberg
Nestleder: Ole Tronstad
Styremedlemmer: Knut Røflo, Jon Arvid Lie (ansattes rep.), Inger Smågård, Magni Fossbakken, Therese Troset Engan
Varamedlem (møter fast): Eva M. Juliussen Lien