Selskapet

Eierskap

Innherred Renovasjon IKS  er et interkommunalt selskap som eies av 9 kommuner, hvor eierandelene regnes ut i fra kommunenes innbyggertall:

  • Selbu kommune (4,7% eierandel)
  • Malvik kommune (14,7% eierandel)
  • Meråker kommune (3,0% eierandel)
  • Stjørdal kommune (24,2% eierandel)
  • Frosta kommune (2,9% eierandel)
  • Levanger kommune (21,6% eierandel)
  • Verdal kommune (16,6% eierandel)
  • Inderøy kommune ( 7,1% eierandel)
  • Leksvik kommune (4,1% eierandel)

Renovasjonsgebyrene vedtas i den enkelte kommune.
Hovedkontoret til Innherred Renovasjon IKS finner du på Ørin industriområde på Verdal.

Innherred Renovasjon IKS er morselskapet i konsernet, og forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning. Innherred Renovasjon IKS har et heleid datterselskap, Retura IR AS, som leverer avfallsløsninger for næringslivet og driver containerutleie. Innherred Renovasjon er i tillegg medeier i flere andre selskaper knyttet til avfallshåndtering.

eierforhold_org_kart_2015

 

Bedriftsprofil

Vår visjon: Itjnå e søppel!
Våre verdier: Åpen, effektiv og engasjert
Vår forretningside: Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser IR eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk. Vi skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå.

Vi tar miljø og kvalitetsikring på alvor: Innherred Renovasjon IKS er sertifisert etter ISO 14001 ISO 14001@250x112standarden. Et ISO 14001-sertifikat viser at Innherred Renovasjon sitt miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet du at du kan stole på at Innherred Renovasjon IKS aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

Publikasjoner