Selskapet

Bedriftsprofil

Vår visjon: Itjnå e søppel!
Våre verdier: Åpen, effektiv og engasjert
Vår forretningside: Innherred Renovasjon skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser vi eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk. 

Vi tar miljø og kvalitetsikring på alvor: Innherred Renovasjon IKS er sertifisert etter ISO 14001 standarden. Et ISO 14001-sertifikat viser at Innherred Renovasjon sitt miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet du at du kan stole på at Innherred Renovasjon IKS aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

Eierskap

Innherred Renovasjon IKS  er et interkommunalt selskap som eies av 9 kommuner, hvor eierandelene regnes ut i fra kommunenes innbyggertall:

 • Selbu kommune (4,7% eierandel)
 • Tydal kommune (0,9 % eierandel)
 • Malvik kommune (14,7% eierandel)
 • Meråker kommune (3,0% eierandel)
 • Stjørdal kommune (24,2% eierandel)
 • Frosta kommune (2,9% eierandel)
 • Levanger kommune (21,6% eierandel)
 • Verdal kommune (16,6% eierandel)
 • Inderøy kommune ( 7,1% eierandel)

Hovedkontoret til Innherred Renovasjon IKS finner du på Ørin industriområde på Verdal.

Innherred Renovasjon IKS er morselskapet i konsernet, og forvalter eierkommunenes ansvar for husholdningsrenovasjon. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning. Innherred Renovasjon IKS har et heleid datterselskap, Retura IR AS, som leverer avfallsløsninger for næringslivet og driver containerutleie. Innherred Renovasjon er i tillegg medeier i flere andre selskaper knyttet til avfallshåndtering:

 • Trøndelag Gjenvinning AS – Eierandel 50 %
  Eierselskap til Isak D. Westgaard AS (renovasjonsbedrift lokalisert i Stjørdal) 
 • ReTrans Midt AS – Eierandel 33,3%
  Driver innsamling og transport av husholdningsavfall og næringsavfall fra kommunene som har eierskap direkte eller indirekte i selskapet. Eies av HAMOS Forvaltning IKS, Innherred Renovasjon IKS og Midtre Namdal Avfallsselskap IKS 
 • Jordfabrikken AS – Eierandel 40%
  Samarbeidsprosjekt med Ecopro AS og Nordic Garden AS, med formål å oppnå en miljømessig god utnyttelse av hageavfall, kvist og greiner til produksjon av jord i forbrukerpakninger. 
 • Ecopro AS – Eierandel 28,21 %
  Høyteknologisk anlegg som behandler kildesortert matavfall og slam fra eierne på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. 
 • Miljøpartnerne – Eierandel: 16,4 %
  Selskap som samordner salg og markedsføring av avfallstjenestene i dekningsområdet (Midt-Norge), og koordinerer felles avtaler, prosjekt og opplæring.  

Representantskapet

I Representantskapet sitter representanter fra alle deltagerkommunene. Kommuner under 4000 innbyggere har 1 representant; 4000 til 10 000 innbyggere 2 representanter og kommuner over 10 000 innbyggere har 3 representanter. Deltagerkommunene velger selv sine representanter. Til sammen er det 19 representanter hver med sin stemme. Representantskapet møtes to ganger i året.

Representantskapet 2019-2023:

 • Malvik: Trond Hoseth, Kristin Guldberg, Brit R. Aune
 • Levanger: Anita Ravlo Sand, Robert Svarva, Per Olav Gilstad
 • Stjørdal: Ivar Vigdenes, Ole H. Sandvik, Per Erik Moen
 • Inderøy: Ida Stuberg, Trond Bjørken
 • Frosta: Frode Revhaug
 • Selbu: Ole Morten Balstad, Tanja Fuglem
 • Meråker: Kjersti Kjenes
 • Verdal: Pål Sverre Fikse, Mona Kristin Rømuld, Ole Gunnar Hallager
 • Tydal: Jens Arne Kvello

Representantskapet leder er Anita Ravlo Sand (ordfører i Levanger).

Styret

Styret velges av representantskapet. Styret består av 7 medlemmer derav en valgt av og blant de ansatte. Styret møtes så ofte som det trengs, ca hver 6. uke.

Styret pr januar 2020 består av:

Leder: Ole Tronstad
Nestleder: Therese Troset Engan
Styremedlemmer: Knut Røflo, Jon Arvid Lie (ansattes rep.), Ingunn Kjeldstad, Johan Arnt Vatnan , Magni Fossbakken,
Varamedlem (møter fast): Eva M. Juliussen Lien