Administrasjon

Telefon: 74 02 88 40

Kundesenter

Telefon: 74 02 88 40

Drift

Telefon: 74 02 88 40

Bruktbo

Telefon: 40 42 88 26/92 43 21 08