Prøveprosjekt for bedre gjenvinning av papir og plastemballasje

Innherred Renovasjon jobber for tiden med å forbedre innsamlingen og gjenvinningen av papp/papir og plastemballasje. I dag samles disse to avfallstypene inn sammen, og så sorteres plastsekken ut fra papiret etterpå. For å se på mulighetene for bedre gjenvinning ønsker vi nå å teste innsamling av plastsekken for plastemballasje sammen med glass- og metallemballasje i stedet.

Dunken for glass- og metallemballasje tømmes i dag av en egen bil som har to avfallskammer. Dermed er det mulig å samle inn plastemballasje i det ene kammeret på bilen.

I perioden 24.02.-03.07. vil vi derfor samle inn plastemballasje samtidig med glass- og metallemballasje på en rute på Nesset, Levanger:

I dette området vil glass- og metallemballasje tømmes hver 6. uke på følgende datoer, og vi tar da med plastsekken samtidig:

  • Fredag 28.02.
  • Onsdag 08.04.
  • Fredag 15.05.
  • Fredag 03.07.

Du kan sette fram flere sekker om gangen hvis du har behov for det.

Papp- og papirdunken vil tømmes som vanlig, men uten at plastsekken tas med. Papp og papir må som før kastes løst i dunken, ingen poser eller sekker må legges i denne dunken. Restavfall og matavfall vil også tømmes som vanlig.

Endringer i tømmeplanen

Har du skrevet ut en tømmeplan fra nettsiden vår tidligere i år, bør du erstatte den med en ny:

Bruker du vår app “Tømmeplan IR” oppdateres den automatisk med riktige tømmedatoer. Du kan også søke opp en oppdatert personlig tømmeplan her.

OBS: i app og websøk vil det ikke stå spesifikt at plast samles inn med glass- og metallemballasje. Alle datoer stemmer, men teksten er litt misvisende for papp/papirdatoene.

Vi kommer også til å sende ut påminnelser på SMS før hver tømming av glass-, metall- og plastemballasje.

Etter perioden vil vi sende ut en spørreundersøkelse til alle abonnentene som deltar i dette prosjektet.

Heng gjerne plastsekken på kroken som fulgte med glass- og metallemballasjedunken