Returpunkt Frosta kommune

Glass og metall

Frosta gjenbrukstorg (Skaret industriområde)
Tautra – parkering kirkegård
Coop Frostasenteret