Returpunkt Meråker kommune

Glass og metall

Meråker kjøtt ved Shell/Bunnpris
Coop Byggmix
Teveldalen v/hytterenovasjon
Litjåa v/hytterenovasjon
Fagerlia v/hytterenovasjon
Meråker gjenvinningsstasjon (Sentrum)

August 2019: Returpunkt ved Kopperå stasjon er fjernet

Finn returpunktene i kartet (merket R)