Returpunkt Meråker kommune

Glass og metall

Meråker kjøtt ved Shell/Bunnpris
Coop Byggmix
Kopperå stasjon
Teveldalen v/hytterenovasjon
Litjåa v/hytterenovasjon
Fagerlia v/hytterenovasjon
Meråker gjenbrukstorg (Sentrum)

Finn returpunktene i kartet (merket R)