Returpunkt Meråker kommune

Glass og metall

Coop Byggmix
Meråker gjenvinningsstasjon (Sentrum)

Finn returpunktene i kartet (merket R)