Returpunkt Selbu kommune

Glass og metall

Mebonden
Øverbygda
Innbygda v/SPAR
Flora v/butikken
Dragsten flerbrukshus

Selbu gjenbrukstorg ( Kvellomyra)

Finn returpunktene i kartet (merket R)