Returpunkt Verdal kommune

Glass og metall

YX Verdal (Fløytarvegen)
Verdal sentrum ved Suljordet
Forbregd Lein
Prix Ørmelen
Prix Vinne
Vuku ved gamle brannstasjonen
Lysthaugen ved Heimly forsamlingshus
Leksdal ved Fossheim forsamlingshus
Ulvilla ved gamle S-lag/forsamllingshuset
Steinsgropa

Verdal gjenvinningsstasjon (Ørin)

I forbindelse med at alle nå får egen beholder til glass- og metallemballasje hjemme, vil vi fjerne de offentlige returpunktene gradvis.

26.02.20: Returpunkt i Lysthaugen, Steinsgropa, Ulvilla, Leksdal og Forbregd-Lein er fjernet.

Finn returpunktene i kartet (merket R)