Returpunkt Verdal kommune

Glass og metall

Verdal sentrum ved Amfi senter/Parkering Nordseth glass
Verdal sentrum ved Suljordet
Forbregd Lein
Prix Ørmelen
Prix Vinne
Vuku ved gamle brannstasjonen
Lysthaugen ved Heimly forsamlingshus
Leksdal ved Fossheim forsamlingshus
Ulvilla ved gamle S-lag/forsamllingshuset
Steinsgropa

Verdal gjenbrukstorg (Ørin)