Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr

For å kunne søke om fritak eller reduksjon på renovasjonsavgiften må eiendommen/boligen være ubebodd i minst 6 måneder. Det må legges ved dokumentasjon som viser at boligen er ubebodd.

Når kan du få reduksjon?
– når boligen er ubebodd i forbindelse med salg
– når eier har flyttet på sykehjem
– ved utenlandsopphold

Eksempler på dokumentasjon: plassbekreftelse ved sykehjem, flybilletter ved reise.

Når kan du få fullstendig fritak?
– hvis boligen er ubeboelig pga dens tilstand (må dokumenteres med bilder)

  • Fyll inn navn på eier av eiendommen det søkes fritak/endring for.
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Dokumentasjon på at eiendommen er ubebodd må legges ved eller ettersendes. Om boligen er ubeboelig pga dens tilstand kreves bilder. Om boligen står midlertidig tom kreves f.eks. kopi av plassbekreftelse på sykehjem, flybilletter som viser lengden på reiser etc.
  • Dra og slipp filer her, eller
    Dokumentasjon på at eiendommen er ubebodd må legges ved eller ettersendes. Om boligen er ubeboelig pga dens tilstand kreves bilder. Om boligen står midlertidig tom kreves f.eks. kopi av plassbekreftelse på sykehjem, flybilletter som viser lengden på reiser etc.