Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr

For å kunne søke om fritak eller reduksjon på renovasjonsavgiften må eiendommen/boligen være ubebodd i minst 6 måneder.

Når kan du få reduksjon?
– når boligen er ubebodd i forbindelse med salg
– når eier har flyttet på sykehjem
– ved utenlandsopphold

Når kan du få fullstendig fritak?
– hvis boligen er ubeboelig pga dens tilstand (dokumenteres med bilder)