Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr

For å kunne søke om fritak eller reduksjon på renovasjonsavgiften må eiendommen/boligen ha vært ubebodd i minst 6 måneder. Fritak/reduksjon kan gis i henhold til renovasjonsforskriften §§ 2.6 og 10. Det må legges ved dokumentasjon som viser at boligen har vært og er ubebodd

Når kan du få reduksjon?

 • når boligen er ubebodd i forbindelse med salg
 • når eier har flyttet på sykehjem
 • ved utenlandsopphold
 • for sekundærbolig du eller andre ikke bor fast i

Eksempler på dokumentasjon: plassbekreftelse ved sykehjem, flybilletter ved reise.

Når kan du få fullstendig fritak?

 • hvis boligen er ubeboelig pga dens tilstand (må dokumenteres med bilder, tatt både utvendig og innvendig)
 • Fyll inn navn på eier av eiendommen det søkes fritak/endring for.
 • Adresse på eiendommen det søkes fritak/endring for.
 • Telefonnummer til eier av eiendommen
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Dra og slipp filer her, eller
  Dokumentasjon på at eiendommen er ubebodd må legges ved eller ettersendes. Om boligen er ubeboelig pga dens tilstand kreves bilder, tatt både innvendig og utvendig. Om boligen står midlertidig tom kreves f.eks. kopi av plassbekreftelse på sykehjem, flybilletter som viser lengden på reiser etc.