Søknad om kjøring på privat veg med renovasjonsbil