Tjenestebeskrivelse med slam og hytterenovasjon 2016