Ditt og vårt ansvar

Vårt ansvar som tjenesteleverandør – kort fortalt:

 • Tømme dunkene til faste dager (tid på dagen kan variere, tidligst kl 06.00)
 • Sette tilbake dunken når den er tømt
 • Annonsere endringer av tømming
 • Varsle abonnenter med dårlig sortering
 • Kommunikasjon mellom renovatør og husholdning
 • Rette opp avglemt tømming så snart melding er mottatt, eller gi anledning til å levere ekstra mengde ved neste tømming

Ditt ansvar som abonnent – kort fortalt:

 • Kildesortering av husstandens avfall i henhold til gjeldende sorteringssystem. Les mer om dette her.
 • Sørge for at dunken står innenfor 10 meter (eller 30 m om du har bestilt dette) fra veikanten fra kl 06:00 tømmedagen. Har du veikantdunk-rabatt må dunken stå helt ved veikanten.
 • Tilpasse abonnementet til mengden avfall
 • Vasking av dunkene etter behov. Rene dunker = mindre lukt
 • Rydding av snø foran dunkene og strøing etter behov – gjelder også rundt bunntømte og nedgravde containere
 • Varsle Innherred Renovasjon når du er misfornøyd med servicen

En mer detaljert beskrivelse av ansvarsforholdet mellom deg og oss, samt om hva vi kan tilby våre kunder finner du i vår Tjenestebeskrivelse.

Ansvarsområdene reguleres i Renovasjonsforskriften som er vedtatt i kommunene. Les mer i renovasjonsforskriften (pdf).

Har du flyttet?

Et renovasjonsabonnement følger eiendommen, så hvis du selger boligen din vil abonnementet automatisk overføres til ny eier ved tinglysning. Hvis ny eier ønsker et annet type abonnement må dette bestilles. Vi vil også få informasjon om adresse/navneendringer på eiendommen.

Renovasjonsgebyret faktureres i mars (1. halvår) og september (2. halvår). Oppgjør mellom ny og gammel eier må avtales internt.

Har du spørsmål om ansvarsområder, ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 74 02 88 40 eller per mail [email protected]