Ditt og vårt ansvar

Vårt ansvar som tjenesteleverandør – kort fortalt:

 • Tømme dunkene til faste dager (tid på dagen kan variere, tidligst kl 06.00)
 • Sette tilbake dunken når den er tømt
 • Annonsere endringer av tømming
 • Varsle abonnenter med dårlig sortering
 • Kommunikasjon mellom renovatør og husholdning
 • Rette opp avglemt tømming så snart melding er mottatt, eller gi anledning til å levere ekstra mengde ved neste tømming

Ditt ansvar som abonnent – kort fortalt:

 • Kildesortering av husstandens avfall i henhold til gjeldende sorteringssystem. Les mer om dette her.
 • Sørge for at dunken står innenfor 10 meter (eller 30 m om du har bestilt dette) fra veikanten fra kl 06:00 tømmedagen. Har du veikantdunk-rabatt må dunken stå helt ved veikanten.
 • Tilpasse abonnementet til mengden avfall
 • Vasking av dunkene etter behov. Rene dunker = mindre lukt
 • Rydding av snø foran dunkene og strøing etter behov – gjelder også rundt bunntømte og nedgravde containere
 • Varsle Innherred Renovasjon når du er misfornøyd med servicen

En mer detaljert beskrivelse av ansvarsforholdet mellom deg og oss, samt om hva vi kan tilby våre kunder finner du i vår Tjenestebeskrivelse.

Ansvarsområdene reguleres i Renovasjonsforskriften som er vedtatt i kommunene. Les mer i renovasjonsforskriften (pdf).

Har du spørsmål om ansvarsområder, ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 74 02 88 40 eller per mail [email protected]