Bunntømte og nedgravde containere

For borettslag og ved større avfallspunkter kan vi tilby to avfallssystemer som erstatning for dunker og tradisjonelle containere; bunntømte og nedgravde avfallsløsninger.

Nedgravde avfallsløsninger

Estetisk og ryddig med kun innkastdelen synlig

Selve containeren befinner seg under bakkenivå

Estetisk og ryddig med kun innkastdelen synlig

Estetisk og ryddig med kun innkastdelen synlig

Dette vil si at selve avfallscontaineren befinner seg under bakkenivå, i et nedgravd fundament. Containerne vil som hovedregel være utrustet med tilgangskontroll. Alle brukere får sin egen elektronisk nøkkelbrikke.

Nedgravde avfallscontainere har en rekke fordeler i forhold til å ha vanlige containere og/eller dunker stående

  • Plassbesparende
  • Penere utemiljø
  • Mindre luktproblemer
  • Enklere bruk
  • Ingen skadedyr
  • Redusert brannfare
  • Bidrar til bedre sortering

For at systemet skal lønne seg bør det være ca 25 boenheter tilknyttet.

Bunntomt_Namdal RessursBunntømte containere

Bunntømte containere er en annen type container som kan erstatte dunker og tradisjonelle containere. Dette er en løsning for borettslag der nedgravde containere ikke lønner seg, eller for steder der det ikke er mulig å grave ned slike containere. Bunntømte containere er likevel en renere og ryddigere løsning enn vanlige containere og dunker. Med liten åpning unngår man mye rot og feilsortering, og en risikerer ikke at avfall faller ut – eller at containerne velter. Bunntømte containere finnes i flere størrelser, fra 1,7 til 5 kubikkmeter. Minste container for restavfall og papp/papir er 2,2 m3. Container på 1,7 m3 settes kun ut til matavfall.

OBS: For at vi skal kunne tømme nedgravde og bunntømte containere må det være brøytet og strødd rundt dem, og biler og andre hindringer må stå minimum 1 meter unna.

Teknisk informasjon og retningslinjer

Her finner du mer om størrelser, krav til areal, ansvarsfordeling m.m., samt brukerveiledning og sorteringsinformasjon:

Priser

Utbyggingskostnader for nedgravde avfallsløsninger

  • Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer (min. 3). Minimum 25 boenheter*
  • Transport: kr 3 000,- eks. mva pr 3 containere

I tillegg kommer graving av grop til yttercontainer samt renhold og vedlikehold av området rundt containerne. Dette må påkostes av utbygger.

* Ved færre enn 25 boenheter vil det faktureres et tillegg (engangsavgift) på kr. 7 200,- eks. mva pr manglende boenhet. Eks: Ved 20 boenheter må det betales 5 x 7200,- i tillegg til investeringskostnaden.

Renovasjonsgebyr

Type abonnementGebyr per år per boenhet inkl. mva.
Nedgravde containere**4003,94
Buntømt liten3268,17
Bunntømt medium4095,04
Bunntømt stor5509,43

Samarbeidsrabatter oppnås etter vanlige regler.

Er du interessert i en av disse løsningene? Ta kontakt med oss!