Bunntømte og nedgravde containere

For borettslag og ved større avfallspunkter kan vi tilby to avfallssystemer som erstatning for dunker og tradisjonelle containere; bunntømte og nedgravde avfallsløsninger.

Begge disse løsningene har samme kildesortering som ved bruk av plastdunker: matavfall, restavfall, papp/papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Minimum antall ulike containere er 5. For noen nedgravde løsninger benytter vi også en todelt container for matavfall og glass- og metallemballasje.

Nedgravde avfallsløsninger

Estetisk og ryddig med kun innkastdelen synlig
Selve containeren befinner seg under bakkenivå
Estetisk og ryddig med kun innkastdelen synlig
Estetisk og ryddig med kun innkastdelen synlig

Dette vil si at selve avfallscontaineren befinner seg under bakkenivå, i et nedgravd fundament. Containerne vil som hovedregel være utrustet med tilgangskontroll. Alle brukere får sin egen elektronisk nøkkelbrikke.

Nedgravde avfallscontainere har en rekke fordeler i forhold til å ha vanlige containere og/eller dunker stående

  • Plassbesparende
  • Penere utemiljø
  • Mindre luktproblemer
  • Enklere bruk
  • Ingen skadedyr
  • Redusert brannfare
  • Bidrar til bedre sortering

For at systemet skal lønne seg bør det være ca 25 boenheter tilknyttet.

Bunntomt_Namdal Ressurs
Bunntømte containere

Bunntømte containere er en annen type container som kan erstatte dunker og tradisjonelle containere. Dette er en løsning for borettslag der nedgravde containere ikke lønner seg, eller for steder der det ikke er mulig å grave ned slike containere. Bunntømte containere er likevel en renere og ryddigere løsning enn vanlige containere og dunker. Med liten åpning unngår man mye rot og feilsortering, og en risikerer ikke at avfall faller ut – eller at containerne velter. Bunntømte containere finnes i flere størrelser, fra 1,7 til 5 kubikkmeter. Minste container for restavfall og papp/papir er 2,2 m3. Container på 1,7 m3 kan brukes til matavfall og glass- og metallemballasje. 

OBS: For at vi skal kunne tømme nedgravde og bunntømte containere må det være brøytet og strødd rundt dem, og biler og andre hindringer må stå minimum 1 meter unna.

Det er abonnenten/borettslaget som har ansvar for renhold, vedlikehold og brøyting/strøing av området rundt containerne.

Teknisk informasjon og retningslinjer

Her finner du mer om størrelser, krav til areal, ansvarsfordeling m.m., samt brukerveiledning og sorteringsinformasjon:

NB! Ta kontakt med Innherred Renovasjon før du starter planleggingen av renovasjonsløsning. 

Det er viktig at plasseringen av containerne er vurdert i samråd med oss slik at det ikke oppstår utfordringer ved tømming og vedlikehold.

Priser

Utbyggingskostnader for nedgravde avfallsløsninger 

  • Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer Minimum 25 boenheter*
  • Transport: kostnader utregnes etter varigheten på arbeidet
  • Graving av grop til yttercontainer (priser fås av entreprenør)

* Ved færre enn 25 boenheter vil det faktureres et tillegg (engangsavgift) på kr. 7 200,- eks. mva pr manglende boenhet. Eks: Ved 20 boenheter må det betales 5 x 7200,- i tillegg til investeringskostnaden.

Renovasjonsgebyr

Type abonnementGebyr per år per boenhet inkl. mva.
Nedgravde containere**4264
Bunntømt liten3480
Bunntømt medium4361
Bunntømt stor5867

Samarbeidsrabatter oppnås etter vanlige regler.

Er du interessert i en av disse løsningene? Ta kontakt med oss!