Abonnement med plastdunker

Om abonnementtypenedunkene_gron_300pix

Du kan velge mellom 4 abonnement basert på størrelsen på restavfallsdunken (grønn dunk). Vær oppmerksom på at gebyr/pris økes ved større restavfallsdunk:

 • Minirest (70 liter)*
 • Liten rest (140 liter)
 • Medium rest (240 liter)
 • Stor rest (360 liter)

* Minirest er 140-litersdunk som tømmes hver 8. uke

Størrelser på øvrige dunker (påvirker ikke gebyret):

 • Blå dunk (papp og papir): 240 eller 360 liter.
 • Brun dunk (matavfall): 140 liter
 • Oransje dunk (glass- og metallemballasje): 140 eller 240 liter

Mål på dunkene:

StørrelseBreddeDybdeHøyde
140 liter (liten)49 cm56 cm108 cm
240 liter (medium)58 cm73 cm107 cm
360 liter (stor)60 cm88 cm110 cm
660 liter (kun samarbeid)136 cm80 cm124 cm

For abonnement i borettslag og på større avfallspunkter, se denne siden.

Klikk her for å bestille/endre ditt abonnement

Priser/gebyrer og rabatter (pr. år)

Renovasjonsgebyr

Type abonnementGebyr per år inkl. mva
Mini rest (140 liters restavfall med tømming hver 8. uke)2756
Liten rest (140 liters restavfall med tømming hver 4. uke)3825
Medium rest (240 liters restavfall med tømming hver 4. uke)4794
Stor rest (360 liters restavfall med tømming hver 4. uke)6450

Ekstra gebyrer

Ekstra gebyrerGebyr inkl. mva.
Ikke utført kildesortering750
Bytte av dunker (oftere enn 1 gang pr år)525

Rabatter

Gjennom egen innsats eller samarbeid med andre har du mulighet til å utløse følgende rabatter i renovasjonsavgiften:

RabattordningRabatt per abonnement
per år inkl. mva
Veikantdunk(dunkene må trilles til veikant på tømmedag)- 225
Varmkompostering av organisk avfall- 225
Alternativ beh. av organisk avfall (gjødselkjeller)- 225
Samarbeid om dunker/containere 2-9 boenheter- 225
Samarbeid om dunker/containere 10-30 boenheter- 450
Samarbeid om dunker/containere 30< boenheter- 675

Ekstratjenester

Dersom du ønsker en utvidet renovasjonsordning kan du bestille følgende ekstratjenester:

EkstratjenesterPris inkl. mva.
Ekstraservice (henting 10-30 m fra vei, åpning av grind/hindringer)600 per år
Kjøring privat vei750 per år
Klistremerke for ekstra restavfall pr stk157 per stk
Erstatningsnøkler til nedgravde containere190 pr par

Ekstra restavfall?Klistremerke ekstra restavfall
Om du ved noen tømminger av restavfall ikke får plass i restavfallsdunken, er det mulig å kjøpe et klistremerke som du limer på en ekstra avfallssekk. Sekken setter du ut sammen med restavfallsdunken ved ordinær tømming. Klistremerket kan du bestille her eller ved å henvende deg til kundesenteret på telefon 74 02 88 40.

Om ditt og vårt ansvar

Ditt ansvar som abonnent – kort fortalt:

 • Kildesortering av husstandens avfall i henhold til gjeldende sorteringssystem. Les mer om dette her.
 • Sørge for at dunken står innenfor 10 meter (eller 30 m om du har bestilt dette) fra veikanten fra kl 06:00 tømmedagen
 • Tilpasse abonnementet til mengden avfall
 • Vasking av dunkene etter behov. Rene dunker = mindre lukt
 • Rydding av snø foran dunkene og strøing etter behov
 • Varsle Innherred Renovasjon når du er misfornøyd med servicen

Vårt ansvar som tjenesteleverandør – kort fortalt:

 • Tømme dunkene til faste dager (tid på dagen kan variere, tidligst kl 06.00)
 • Sette tilbake dunken når den er tømt
 • Annonsere endringer av tømming
 • Varsle abonnenter med dårlig sortering
 • Kommunikasjon mellom renovatør og husholdning
 • Rette opp avglemt tømming så snart melding er mottatt, eller gi anledning til å levere ekstra mengde ved neste tømming

En mer detaljert beskrivelse av ansvarsforholdet mellom deg og oss, samt om hva vi kan tilby våre kunder finner du i vår Tjenestebeskrivelse (pdf).

Ansvarsområdene reguleres i Renovasjonsforskriften som er vedtatt i kommunene. Vår tjenestebeskrivelse er et sammendrag som viser hvilket ansvar Innherred Renovasjon er pålagt og hvilket ansvar du har som abonnement. Les mer i renovasjonsforskriften (pdf).

Mer om hvilke regelverk Innherred Renovasjon forholder seg til finner du her.

Har du spørsmål om ansvarsområder, ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 74 02 88 40 eller per mail [email protected]