Gjenvinningsstasjoner

Åpningstider finner du her
Vi har stengt lørdager og søndager samt alle andre helligdager og offentlige høytidsdager.

Mule (800x269)

Du finner en gjenvinningsstasjon i alle Innherred Renovasjon sine medlemskommuner.

På gjenvinningsstasjonen kan du levere alle typer avfall unntatt matavfall. Levering er gratis, dvs. inkludert i det ordinære renovasjonsgebyret. NB! Max 500 kg restavfall og inntil 1000 kg farlig avfall pr husholdning pr år. Har du større mengder avfall enn dette gjelder samme betingelser og priser som for bedrifter. Ved levering av asbest gjelder også spesielle betingelser.

Sortert avfall = gratis levering
Vær oppmerksom på at retten til gratis levering for husholdningene forutsetter at alt avfall sorteres av kunden og legges på anvist plass.

Bedrifter
Bedrifter må betale ved levering av avfall på gjenvinningsstasjonen.
Les mer om dette her.

Sortering til gjenbruk
Har du brukbare gjenstander kan du gjerne levere disse til en av våre bruktbutikker, de ligger på Levanger og Stjørdal gjenvinningsstasjon.
Les mer om Bruktbo-butikkene våre her.