Hytterenovasjon Frosta

I forbindelse med arbeidet med oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for hytter og fritidsboliger ble det gjort noen endringer i strukturen på hytterenovasjon på Frosta i 2016-2018. Brev ble sendt alle hytteeiere. Noen returpunkt ble avviklet, mens de resterende fikk nye containere.

Juni 2020: Informasjon om tilbudet på Frosta

På kartet nedenfor ser du hvor de ulike returpunktene for hytterenovasjon er plassert (markert med «H»), og hva du kan levere der. Gjenvinningsstasjoner er markert med «G». «R» er returpunkt for glass- og metallemballasje som også kan benyttes av hytteeiere.

Vil du se kartet i helside gå til sortere.no.